Oikeusministeri Antti Häkkänen ja Valtiovarainministeri Petteri Orpo – tässä on Teille yhteinen savotta:

Työpaikkoja saadaan lisää, jos pk-yrittäjien oikeudellista asemaa parannetaan!

Verotus:

Suomalaisen työn päivänä, on paikallaan ottaa esiin asia, jota Suomessa ei haluta ymmärtää.

Investoiva, suomalainen pk-yrittäjä on kuin tiilitalon sokkeli, jonka varaan voidaan rakentaa vakaa ja huojumaton talo. Suomalainen, innovatiivinen, investoiva PK- sektori työllistää, jos sille annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suomessa on kuitenkin vallalla kateus; virkamiehet kadehtivat ”yrittäjän vapaata elämää”, naapurit kadehtivat uutta autoa, vaikka se olisikin leasing-auto ja verottaja kuvittelee yrittäjille tuloja, joita todellisuudessa ei ole. Kun lopulta kateuden viidakkorumpu aiheuttaa verotarkastuksen, nämä tulospalkatut hyeenat takavarikoivat verotarkastuksen perusteella, 60 000 euron keksityllä verovelallalla miljoonaomaisuuden ja laittavat sinänsä terveen linja-autofirman konkurssiin ja työntekijät työttömiksi. Yrittäjä on valittanut, mutta ei se mitään auta, kun verottaja on päättänyt, että ”he tekevät itselleen tulosta” , konkurssipesä realisoi omaisuutta pilkkahintaan ja verottaja myötäilee, jotta kun yrittäjä lopulta saa vääryyden oikaistua – koko omaisuus on tuhottu – PERUSTUSLAIN vastaisesti.

Vastaavassa tapauksessa, yrittäjä taisteli 10 vuotta verottajaa vastaan ja voitti lopulta Turun hovioikeudessa viime vuonna. Sekä verotarkastaja, että syyttäjä, totesivat -10 vuoden jälkeen! -että yrittäjä oli oikeassa. Entäs sitten; Kukaan ei korjaa peruuttamatonta maineen menetystä, maksuhäiriömerkintää, palauta omaisuutta, perhettä jne takaisin.

Verovirkailijan virheestä on korvausvastuussa valtio, joten miljoonalasku päätyy valtionkonttoriin – meidän kaikkien maksettavaksi. Verotarkastaja sai tulospalkkansa jo ajat sitten, kun keksi taas olemattomia verotuloja. Missä se tulos on tällaisesta toiminnasta? – Sitä ei ole. On vain moninkertainen tappio koko Suomen valtiolle; työpaikkojen menetyksinä, verotulojen menetyksinä, vahingonkorvauksina, innovatiivisen yrittäjän ja kenties, jopa hänen henkensä menetyksinä. Kuolemalle on hintalappu – se on noin 1,9 miljoonaa/ itsemurhan tehnyt ihminen. Entäs, kun vielä sotketaan mukaan perheenjäsenet – sivullisen maksuvelvollisuudella.

Ihmisoikeuksien ja Perustuslain valvonta kuuluu jokaiselle kansanedustajalle ja ministerille. Näiden pelkästään kahden tapauksen osalta voidaan todeta, että omaisuuden suoja, oikeusturva, tasavertainen asema lain edessä, elinkeinonvapaus – on kävelty suomalaisen verotusjärjestelmän toimesta yli 6-0.

Kukaan ei valvo verotarkastajia – oikaisulautakunta on sama, kuin katontekijä korjaisi oman, huonon työnsä jäljet, viemällä sateella ämpäreitä talon sisälle.

– Verotakastuksen valvonta pitää saada kokonaan Oikeusministeriön alaisuuteen ja asiantuntijoiden arvioitavaksi – ennen, kuin takavarikkotoimiin ryhdytään. Nyt aiheutetaan miljardien vahingot Suomen valtiontaloudelle – täydellisellä ymmärtämättömyydellä ja jopa tahallisuudella.

– Takavarikko käytäntö, ennen kuin pääasia on lainvoimaisesti ratkaistu, pitää lopettaa – myös sillä aiheutetaan yhteiskunnalle miljardien vahingot

Ulosotto -järjestelmä:

Ulosottojärjestelmä toimii massiivisena Suomen Valtiontalouden tuhoajana ja ”hyväveli -järjestelmän” apurina, jossa miljoonaomaisuudet hävitetään pilkkahintaan laillisilta omistajilta, sopivalle tutulle hyväveli- porukassa.

Valmetin 5 vuotta vanha traktori – 200 euroa, Scania kuorma-auto (naapurin omaisuuta) 200 euroa, omakotitalo 260 neliötä (arvo 340 000 eruoa) 18 000 euroa, maatila 30 000 euroa (200 ha/ Pelkkä 5000 kiintokuutiota tukkimetsää oli arvostettu 200 000 euroa) jne jne aivan viimepäivien pakkohuutokauppoja, joissa olisi voitu hakea käypä ostaja

Meillä on edelleen velkaongelmissa eläviä tai siitä kärsiviä satojatuhansia 90-luvulta. Siellä ulosotto toimia aivan samoin 0 markalla laiva, jonka arvo oli 3 927 000 markka, myytiin täytäntöönpanokiellon aikana vastapuolen pankille 0 markalla. Nyt voimme todeta tuon konkurssin hintalapun Suomen valtiolle: 5,5 miljoonaa euroa korvauksia korkoineen 9.6.1994 alkaen – vain sen takia, että ko. pankin johto on toiminut alun alkaen laittomasti ja toimii edelleen – näitä meidän virkakoneisto ja osin myös täysin rappeutunut oikeuslaitos suojelee.

KKO on antanut ennakkopäätöksiä alihintaisista kaupoista, että ne ovat laittomia (2004, 2006 ja viimeisin 2016:31 annettu 18.5.2016) – mutta ei – Valtakunnanvoudinvirasto ei ohjeista noudattamaan ennakkopäätöksiä. vaan sama vahingonteko jatkuu – koko Suomeen valtiontalouden vahingoksi. Suomen laki, Perustuslaki, Ihmioikeudet ovat täysin unohdetut Suomessa.

Ulosotto -järjestelmä saa myös tulospalkkiota – jälleen olemattomattamasta tuloksesta. Itse asiassa se tuottaa vähintään 3 kertaisen tappion alihintaisilla kaupoilla. Velka jää olemaan, koska pantinhaltija ei noudata ”pantinhaltijan velvollisuutta säilyttä omaisuuden arvo” ja näin sitä voidaan käyttää luottotappioiden ja niiden korkojen vähennysoikeutena pankin omassa verotuksessa. Samaan aikaan yrittäjä ja hänen perheensä ajetaan velkavankeuteen.

On erityisen tärkeää nyt, kun URA eli Ulosoton rakenneuudistus on meneillään, että siihen rinnalle otetaan Perustuslaki ja erityisesti omaisuudensuoja, elinkeinon vapaus ja tasavertainen kohtelu rinnalle, koska tällä hetkellä järjestelmä toimii yhteiskuntaa köyhdyttävästi. Esimerkiksi yrittäjän tilien takavarikointi, omaisuuden takavarikointi ja asiakkaiden suoritusten ulosmittamaaninen yrittäjän toiminnan aikana, pitää kieltää ja kehittää järjestelmää, niin, että vapaaehtoiselle sopimiselle annetaan mahdollisuus.

Myös luotonantajan vastuuseen pantin arvon säilyttämiseksi, pitää puuttua. Jos pantinhaltija hyväksyy alihintaisen kaupan, kärsiköön silloin itse tappion luotonannostaan.

Velka – onko se todellinen?

90-luvun uhreista parhaat maksajat, ovat jo maksaneet 90-luvun velan jopa 5 kertaan ja loppua ei näy. Heidän on korkein aika saada oikeutta. Sitkeimmät taistelijat, jotka eivät hyväksyneet, että heidän omaisuutensa kavallettiin pankin toimesta – eivät ole antaneet periksi. He vaativat tilityksen pankeilta, Arsenalilta, perintäyhtiöiltä – mutta eivät saa, vaikka laki on täysin selvä.

Koko oikeusjärjestelmämme tuhoutui 1992, koska silloin puututtiin vallan kolmijakoon, tavalla joka mahdollisti nykyisen anarkian pk yrittäjiä kohtaan. Elämme hyvin kriittisiä aikoja ja meidän ja erityisesti poliisten päättäjien on korkein aika tajuta, että emme voi jatkaa jatkuvaa maamme velkaantumista, kun samaan aikaan edellä mainitut tahot kiertävät valtionveroja.

Verotarkastajat, Finanssivalvonta, Oikeusministeriö, Valtiovarainministeriö,

Categories: Yleinen

Related Posts

Yleinen

Lausunto komission direktiiviehdotuksesta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista

Teksti lainattu Suomen yrittäjien sivustolta 22.3.2017   Oikeusministeriö Komissio antoi 22.11.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, joka koskee yritysten varhaisen vaiheen uudelleenjärjestelyjä ja yrittäjien vapautumista velkavastuusta. Ehdotus on osa startup- ja scaleup-yritysten toimintaympäristöä koskevaa Read more...

Yleinen

Yrittäjät ”tappotoimien” kohteena – oikeussuojakeinot puuttuvat viranomaisten mielivaltaa vastaan

Pitkän kansainvälisen työuran tehnyt DI Erkki Jalkanen oli läsnä 14.2.2019 Ystävänpäivänä Liike Nyt -eduskuntaryhmän Velallisten Tuki ry:n tuella klo 08:30 – 12:00 Eduskunnan auditoriossa järjestetyssä Lisääntyvä köyhyys  – velallisten oikeusturva ja lainsäädännön muutostarpeet -seminaarissa. Erkki Jalkanen kirjoitti Eduskunnan Read more...

Yleinen

Muistio Kelan käynnistä, Hilkka ja muut aktiivit (26.5.2017)

Tätä muistiota saa vapaasti jakaa. OSALLISTUJAT: Kela; Elise Kivimäki, Tommi Stål , Antti Partanen, Takuusäätiöstä Juha Pantzar ja Velallisten Tuki ry:stä Hilkka Laikko, Riitta Kukkonen-Vanhala ja Helena Kantola 1,5 tunnin neuvottelun runkona olivat laatimani 10 Read more...