Tulospalkkio aiheuttaa valtiolle 3-4 kertaiset menetykset – katso tästä Kristiina Kalliojärven haastattelussa Velallisten Tuki ry;n varapuheenjohtaja ja tiedottaja Hilkka Laikon haastattelu!

Haatattelulinkki, ole hyvä!

 

Categories: Yleinen

Related Posts

Yleinen

Itä-Uudenmaan ko:n 8.2.2019 päätös 19/4550 dnro E 18/5022622

ASIA: Irtaimen kauppaan perustuva velkomus Käräjäoikeuden ratkaisu: Kantaja on peruuttanut kanteensa eikä vastaaja ole vaatinut asian ratkaisemista tuomiolla. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään silleensä sen vuoksi, että asianosainen Read more...

Yleinen

Oikeusministeri Jari Lindström – Ulosotto- ja perintälaki on järkeistettävä!

Oikeusministeri Jari Lindström ja ministeriön virkamiehet – Nyt tarvitaan nopeita toimia 1. Tapasimme tammikuussa 2016. Neuvottelussa Velallisten Tuki ry sai käsityksen, että ministeriössä ryhdytään toimiin, jotta laittoman velanperinnän uhrit – ensisijaisesti 90-luvun uhrit -vapautetaan välittömästi Read more...