Suomen Euroopan neuvoston ministerineuvoston puheenjohtajakauden tilaisuuksiin kuuluva konferenssi ”Miten voimme turvata eurooppalaisen oikeusvaltion” (How can we protect the rule of law in Europe) järjestettiin Tampereen yliopistossa 5.2.2019.

Tapahtuma keräsi satoja osallistujia keskustelemaan tavoista, joilla eurooppalainen oikeusvaltiojärjestelmä voidaan turvata jatkossakin. Konferenssin puhujat olivat oikeudenkäyttöelinten huippuasiantuntijoita, kuten esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimpien oikeuksien tuomareita, sekä yliopistojen edustajia.

Konferenssia edeltävänä päivänä pidettiin All Youth -nuorisopaneelin työpaja, jossa nuoret työstivät omat suosituksensa Euroopan neuvostolle. Ne luovutettiin konferenssissa ulkoministeriön ja oikeusministeriön edustajille. Yhden suosituksen mukaan eri kansainvälisten ihmisoikeusinstrumenttien tulisi olla toisiaan täydentäviä. Lisäksi nostettiin esiin ilmastonmuutos, jonka nähdään aiheuttavan haasteita myös oikeusvaltionäkökulmasta.

Kaikki suositukset ovat nähtävissä täällä:

http://www.allyouthstn.fi/all-youth-masterclass-recommendations-to-the-finnish-government/

 

Kategoriat: Yleinen