1.

Tapaaminen Finanssivalvonnan edustajien kanssa on 12.6.2017. Käyntimme aiheena on 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat. Ns. Koiviston konklaavi vei meiltä oikeuslaitoksen vuonna 1992. SSP-pankkisopimus veri yrittäjien oikeusturvan 1994 ja ns. Arsenal kauppakirjalla 31.3.2000 myytiin 57.000 yrittäjän 76.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla perintätoimistoille ja näitä velkoja peritään edelleen velkakirjoja esittämättä ja tilityksiä tekemättä. Arsenal kaupalla myytyjen velkojen arvo oli 31.12.2016 354 miljardia euroa ja niitä peritään 18 %:n korolla ja 18 %:n viivästyskorolla, eikä valtiovarainministeriö tai kukaan muukaan pysty esittämään näitä velkakirjoja aukottoman siirtoketjun tai vanhentumisen toteamiseksi. Luottotappioiden korkoja vähennetään vuosittain pankkien ja perintätoimistojen osalta miljoonilla euroilla ja vastaavasti valtion verotulot pienenevät vastaavalla summalla. Miksi siis Finassivalvonta ei puutu näihin asioihin, joilla on näin kauaskantoiset ja suuret vaikutukset elämäämme. Finanssivalvonnan tulisi valvoa Pankkeja, mutta käytännössä se ei ole tähän päivään mennessä tehnyt mitään, ei ainakaan näiden 90-luvun laman aikaisten tapahtumien vuoksi. Mikä siis on Finanssivalvonnan rooli tässä valvonnassa?