Hyvä perintätapa julkisten saatavien perinnässä

Kuluttajavirasto: Soneran vanhojen laskujen perinnässä mukana myös vanhentuneita saatavia

Kuluttajavirasto: Soneran vanhojen laskujen perinnässä mukana myös vanhentuneita saatavia
Kuluttajat ovat saaneet Sergel Oy –nimiseltä perintätoimistolta kirjeitä, joissa peritään 2000-luvun alkupuolelta peräisin olevia Soneran velkoja. Sergel Oy on ostanut Telia-Soneralta noin 140.000 kappaletta saatavia. Niiden joukossa on kuitenkin myös vanhentuneita saatavia, joita ei voi enää periä, Kuluttajavirasto muistuttaa.

Kuluttajan velka elinkeinonharjoittajalle vanhenee kolmessa vuodessa laskun eräpäivästä lukien. Jos saatavalle on haettu tuomio, vanhentumisaika on viisi vuotta tuomiosta. Velkoja voi katkaista tämän yleisen vanhentumisajan vapaamuotoisesti esimerkiksi lähettämällä velalliselle yksilöidyn ilmoituksen tai perintäkirjeen.

Jos kuluttaja epäilee, että Sergel Oy:n kirjeessä mainittu saatava on vanhentunut, hän voi pyytää Sergel Oy:ltä kirjallista selvitystä siitä, onko vanhentuminen katkaistu. Kuluttaja voi myös ilmoittaa, että hän ei maksa velkaa ennen kuin saatavan pätevyys on selvitetty. Jos kuluttaja on tietämättään maksanut vanhentunutta velkaa, hänellä on vanhentumislain perusteella oikeus saada maksu takaisin viivästyskoron kera.

Sergel Oy:n on vastattava kuluttajan tiedusteluun. Sillä on myös näyttötaakka siitä, että velan vanheneminen on katkaistu.

Jos asiasta ei päästä sopuun, siihen voidaan hakea ratkaisua tuomioistuimesta. Jos kuluttaja häviää jutun oikeudessa, hän voi joutua maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tämän kuluriskin takia kuluttajalle turvallisempi tapa hakea oikeutta on maksaa ensin lasku ja viedä tämän jälkeen asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttaja voi vaatia summan palauttamista, tuottokorkoa ja korvausta asian selvittelystä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista. Kunnalliset kuluttajaneuvojat auttavat tarvittaessa kuluttajia valituksen tekemisessä.