Yrittäjien Tuki ry:n aktiivi ja hallituksen jäsen, keksijä Rainer Partaselle vahvistettiin 2.1.2024 Yhdysvaltain patenttiviraston toimesta patentti tehokkuudessaan perinteiseen litiumakkuun verrattuna ylivertaiselle tehoakkukeksinnölle!

 • US-patentti on suomalaisille keksijöille kaikkein suurimpien pitkäaikaisten toiveiden täyttymys sekä kansainvälisesti oikeuslaitoksen tarkastelun kestävä vahvistus erinomaisesta keksijän oman alan erityisosaamisesta.
 • Keksijä Partaselle henkilökohtaisesti rekisteröity US-tehoakkupatentti vihdoin 2.1.2024 vahvistettiin. US-patentti hyväksyttiin maailmanlaajuisesti mahdollisesti energiatalouden kilpaillummalla liiketoiminta-alueella.
 • Tämä lisää Rainer Partasen tehoakkukeksinnön ja patentin arvoa ja todisteena keksijän korkeasta ammattitaidosta.
 • Suomen valtamedia ja tuomioistuinlaitos ovat yli 20 vuoden aikana perusteettomasti täysin kyseenalaistaneet keksijä Partasen tehoakkukeksinnön mahdottomana.
 • Keksijä Partanen on sitkeydellään ja periksiantamattomuudellaan osoittanut vahvuutensa tavalla, josta ei löytyne Suomesta tai Euroopastakaan vastaavanlaista esimerkkiä.
 • Rainer Partasen US-patentti verifioi tosiasioiden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaisiksi kaikki valtamedian mustamaalaamisuutisoinnit alkaen Kauppalehden 29.11.2001 nyt uutisankaksi paljastuneesta disinformaatiouutisoinnista lähtien.

Patent No. US 11.862,766 – Date of Patent: Jan. 2, 2024” on Yhdysvaltain patenttiviranomaisen kirjallinen uusi asiakirjatodiste siitä, että vuoden 2001 lopussa tuhottiin täysin perusteettomasti vilpittömästi toimineen Rainer Partasen nousujohteinen yrittäjyys ja vuosikymmenten uurastus maailmaa mullistavan Partasen tehoakkukeksinnön taustatyönä.

 • Keksijä Rainer Partasen elämäntyö tuhottiin kertaheitolla Suomen oikeusviranomaisten perusteettomasti tehtyjen Partasen omaisuuden takavarikkojen ja ulosmittausten seurauksena.
 • Partanen on yksi kymmenistätuhansista Suomen pk-yrittäjäuhreista.
 • Alkusysäys pk-yrityssektorin alasajolle pantiin vireille 6.5.1992 ns. Koiviston konklaavissa. Suomen ylimmän poliittisen johdon vaatimuksesta ylimpien oikeusviranomaisten (Korkein oikeus ja Korkein hallinto-oikeus) pitää presidentin alaisuudessa valvoa, että instituutiot eivät saa hävitä yksityiselle edulle, siis yksityiselle pk-yrittäjälle tai sijoittajalle.
 • Tästä alkoi jo yli 30 vuotta jatkuneiden vero- ja oikeusviranomaisten määrätietoisten menetelytapavirheitten jatkumo. Oikeuslaitos alkoi tehdä poliittisia päätöksissä, joissa yksityinen henkilö tai yritys häviää aina instituutiolle kiista-asioissa. Sen seurauksena yhteiskunnan selkärankana työllistävä ja kansainvälisesti vielä 1980-luvulla ihailtuna kukoistava pk-yrityssektori on henkitoreissaan eikä paremmasta ole näköpiirissä kenelläkään visiota.
 • Montesquieu-opin vastainen (tuomioistuimen vapaus lakiin perustuviin päätöksiin – ylin poliittinen toimeenpanovalta, lainsäädäntövalta ja tuomioistuimet ovat erossa on toisistaan ja toimivat erillään hallintojärjestelmässä) poliittisesti ylimmän poliittisen vallan (presidentti) ohjaama oikeusjärjestelmä on 32 vuoden aikana tuhonnut pk-yrityssektorin.
 • Suomen kansantalous 20.1.2024 pysyvästi rakenteellisesti alijäämäinen kun talouden selkäranka (pk-yrityssektori) on Montesquieu-opin ”Lakien henki” vastaisen tuomioistuinlaitoksen toiminnan seurauksena lopullisesti raunioitunut.
 • Itsenäinen Suomi on 30 vuodessa muuttunut kansainvälisen politiikan pelinappulaksi ja Euroopan talouskehityksen vakavimmaksi ongelmaksi.
 • Keksijä Rainer Partanen on elävä esimerkki systemaattisen pk-yrittäjäoikeusmurhan uhrina.

US-patentti verifioi kansainvälisesti luotettavaksi arvostetun amerikkalaisen instituutin patenttihakemuksen tutkinnan lopputuloksena täysin tosiasioiden vastaiseksi Partasen keksintöön liittyviltä osin Kauppalehden ja Helsingin Sanomien 2007-2009 artikkelit sekä myös YLEn valtamedia/tv-uutisoinnin. Uutisoinnin mukaan Partasen 2001 julkistama akkukeksintö ei olisi ollut todellinen, mikä on vale.

 • Osaamattomien markkina- ja käräjäoikeuksien päätöksillä on toteutettu keksijä Partasen elämän lainvastainen alasajo jäänee oikeuslaitoksen historiaan esimerkiksi Suomen osaamattomien oikeusviranomaisten virheellisestä prosessimenettelyvirheistä.
 • Menettelytapavirheitten seurauksena yrittäjä Partaseen jo 23 vuoden ajan kohdistunut yhtäjaksoinen epäinhimillinen kidutus ja häväistys. Partasen elämä suistui vuonna 2001 raiteiltaan valtamedian tosiasioiden vastaisen uutisoinnin perusteella.
 • Rainer Partaseen 2001 alkaen kohdistettua epäoikeudenmukaisuutta ei oikeusvaltiossa pitäisi tapahtua.
 • Onko Suomi oikeusvaltio, jos Partasen perusteetonta ja siten lainvastaista rikostuomiota pureta?

Partasta mustamaalaavan ja keksinnön osalta tosiasioiden vastaisin perustein Partasen keksintöä uutisoitiin valtamediassa ilmeisenä huijauksena siksi, että ”asiantuntijat” ovat näin julkisesti lausuneet.

 • Kauppalehden artikkeliin ”asiantuntijaksi” on otettu henkilö, jonka kaikki ymmärrys perustuu valtaosin kirjoista ja yliopistosta saatuun ex post (menneeseen/opittuun)-tietoon.
 • Suuryrityksissä ja yliopistoissa vain harvoin tehdään keksintöjä. Keksinnöt tehdään todellisten keksijöiden toimesta.
 • Kauppalehden ”asiantuntija-artikkelissa” ei ole huomioitu sitä, että suurin osa maailman keksinnöistä syntyy pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Artikkelissa on tietolähteenä käytetty kritiikittömästi ja yksipuolisesti teknokraattia / ns. kirjanoppinutta asiantuntijana. ”Asiantuntijan” ymmärrys on ollut merkittävästi keksijä Partasen erityisasiantuntemuksen alapuolella. US-patentti verifioi sen, että ”asiantuntija” oli täysin väärässä.
 • ”Asiantuntija” ei ymmärtänyt keksinnön perusteita ja ns. puhui läpiä päähänsä selkokielellä ilmaistuna.

Rainer Partasen yrittäjäelämän raiteiltaan suistanut Kauppalehden 29.11.2001 artikkeli

Merkittävää asiassa on, että Puolustusvoimien ja Huoltovarmuuskeskuksen toimihenkilöiden epävirallisia osin tosiasioihin perustumattomia lausumia käytettiin ilman todellista perustetta valtamediassa Partasta tehoakkukeksinnön osalla luotettavampina tietolähteinä.

Nyt 2.1.2024 vahvistettu Partasen tehoakkupatentti vahvistaa, että valtion instituuttien nimissä toimineet ”asiantuntijat” eivät ymmärtäneet asiaa lainkaan eikä Partanen voinut kertoa keksinnön sisältöä, koska se olisi johtanut kansainvälisen tehoakkupatentin automaattiseen hylkäämiseen.

Tällä valtamedian ns. uutisankalla rakennettiin suomalaisille illuusio siitä, että keksijä Rainer Partanen on huijari.

Todellisuudessa huijareita ammattitaidottomina ja lakien vastaisesti toimineina ovat olleet Suomen valtamedian ja oikeusjärjestelmän edustajat. He ovat yhtäjaksoisesti Partasen todellista keksintöä ymmärtämättä perustettomasti ja epäobjektiivisesti syyllistäneet keksijä Partasta Rooman sopimuksen, EIS- ja PL- ihmisoikeuksien sekä patenttilakien vastaisesti 29.11.2001 lähtien.

Vastuuttomalla ja epäobjektiivisella menettelyllään he ovat aiheuttaneet oikeusmurhan ja syyttömän ihmisen koko vanhuusiän kestäneen kidutuksen, josta he Rooman sopimuksen perusteella mahdollisesti ovat henkilökohtaisesti vastuussa.

 • Partanen havaitsi poliisikuulusteluissa, että tavoitteena mahdollisesti olikin vastikkeetta anastaa tiedot Partasen keksinnöstä ts. ryöstää keksintö. Nyt  jälkikäteen ajatellen aivan oikein toimien päätti olla kertomatta tarkemmin keksinnöstään siksi, että halusi keksinnölleen patentin.
 • Jos Partanen olisi kertonut keksinnöstään poliisikuulusteluissa, markkina-oikeudessa tai käräjäoikeudessa, ei hän olisi voinut saada tehoakkukeksinnölleen US-patenttia ”Patent No. US 11.862,766 – Date of Patent: Jan. 2, 2024
 • Partanen esitti oikeudessa tämän syyn olla tarkemmin paljastamatta keksintönsä sisältöä, mutta määrätietoisesti Partasta syyllistäneet tuomioistuimet eivät tästä välittäneet. Tuomioistuimilta jäi siten syytetyn tehokkaana oikeussuojakeinona vaihtoehtoinen tapahtumien kulku kokonaan selvittämättä.
 • Kyseessä on vakava tuomioistuinten menettelytapavirhesarja.
 • Partanen on jättänyt Korkeimmalle oikeudelle purkuhakemuksen ylimääräisenä muutoksenhakuna.
 • Tapahtuneiden tuomioistuimen oikeusmenettelytapavirheitten seurauksena Partanen tuomittiin syyttömänä ehdottomaan vankeuteen ja yli 20 vuoden pitkäaikaisulosottovelallisuuteen.
 • Näin toimii Suomen viranomaiskorruptio, kun lainvastaisia talousrikostuomioita ei pureta.
 • Tässä on 2.1.2024 keksijä Rainer Partaselle myönnetty US-tehoakkupatentti (19 sivua)
 • Tässä on ruotsalaisen Kata-Ana Invest ABn englanninkielinen esitys Partasen patentoidusta keksinnöstä

Poliisi, markkinaoikeus ja käräjäoikeus yhtyivät tosiasioiden vastaisin perustein valtamedian uutisoinnin tosiasioiden vastaisiin perusteisiin. Vilpittömästi toiminutta Rainer Partasta vastaan nostettiin rikossyyte mm. törkeästä petoksesta keksinnön tosiasiaperusteita tutkimatta. Käräjäoikeuden päätöksellä perusteettomat rikossyytteet hyväksyttiin ja syytön keksijä Partanen tuomittiin ehdottomaan 2 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Partasen yhtiön omaisuus perustettomasti takavarikoitiin ja 70-vuotias keksijä passitettiin syyttömänä vankilaan kärsimään 2,5 vuoden vankeustuomiota.

Partaselle tuomittiin lisäksi kuuden (6) vuoden liiketoimintakielto, joka esti elinkeinotoiminnan harjoittamisen Suomessa. Virheellisin perustein tuomittujen oikeudenkäynti- ym. vahingonkorvauskulujen perusteella keksijä Partasesta tehtiin väärin perustein pitkäaikaisulosottovelallinen.

 • Partaselle ainoaksi mahdollisuudeksi maineensa puhdistamiseksi jäi kansainvälisen US-patenttihakemusprosessi ja hän viimein 2.1.2024 sai läpinäkyvän vahvistuksen keksinnölleen!

Puolustusvoimat, Huoltovarmuuskeskus ja em. valtamedia ja oikeusjärjestelmä yhdessä syyllistivät perusteettomasti Partasta. Tämän jälkeen Suomen oikeusviranomaiset tuhosivat kaikin käytettävissä olevin valtaoikeuksin Partasen mahdollisuudet EIS- ja PL- ja patenttilakien vastaisesti ihmisoikeudellisesti oikeaan vanhuuselämään.

HS 30.6.2008 SYYLLISTÄVÄ JA KÄRÄJÄOIKEUTTA OHJEISTAVA UUTISOINTI ENNEN OIKEUDENKÄYNTIÄ

HELSINGIN SANOMIEN 29.10.2007 UUTISOINTI: ”AKKUKEKSINTÖ ON MIELIKUVITUKSEN TUOTETTA”

=> ”Oikeus vangitsi osakeannilla rahaa keränneen keksijän”

 • Tällä valtamedian uutisoinnilla varmistettiin, että syytön keksijä Rainer Partanen tuomittiin käräjäoikeudessa ja myöhemmin hovioikeudessa 2 vuoden 6 kuukauden ehdottomaan vankeustuomioon ja lähes 1 M euron valtiolle maksettaviin vahingonkorvauksiin.
 • Valtamedian yksipuolisella ja syyllistävällä uutisoinnilla raunioitettiin lopullisesti jo ennen oikeudenkäyntiä.
 • Valtamedia ei kertonut uutisoinnissaan, että jos Partanen julkistaa tehoakkukeksinnön, seuraa siitä automaattisesti kansainvälisen patenttisuojan menetys. Julkistetusta keksinnöstä ei voi saada patenttihakemusta hyväksyttyä.
 • Ab Europositron Oy:n uusmerkintäilmoituksessa ei todeta, että tehoakkukeksinnöstä olisi vielä tehty käytännön sovellutusta. Yhtiön uusmerkintäanti on tehty siksi, että käytännön tehoakkutestaus saataisiin vireille.

 

Partasen omaisuus ja hänen perustama Europositron Oy ryöstettiin ensin poliisin ja ulosottoviranomaisen viranomaisvaltuuksin nyt 2.1.2024 Yhdysvaltain patenttiviranomaisen toimesta tosiasioiden vastaisiks osoittautuneiden väitteiden avulla.

Keksijä Rainer Yngve Partaseen kohdistui Yrittäjien Tuki ry:n hallituksen käsityksen mukaan mahdollisesti ainakin 2007 lähtien Rooman sopimuksen sekä EIS- ja PL-lainsäädännön vastainen menettelytapavirhesarja ja rikos ihmisyyttä vastaan.

Rikos ihmisyyttä vastaan rikoksissa ei ole vanhenemisaikaa eikä mahdollisten rikoksentekijöiden muodollisella virka-asemalla ei ole merkitystä.

Oheisesta lainkohdat-liitteestä ilmenee sovellettavat lainkohdat 2024-01-20 lainsäädännön perusteella.

KUKA VOITTAA – KYSYI 30.3.2019 VELALLISTEN TUKI RY:N RAINER PARTANEN EDUSKUNTATALON RAPPUSILLA

 • Patent No. US 11.862,766 on kansainvälisesti pätevä asiakirjatodiste siitä, että Partanen on syyttömänä tuomittu!

Työ- ja elinkeinoministeriön ex-neuvotteleva virkamies, VTT (kansantaloustiede) Pekka Tiainen, eläkeläinen, vasemmalla

MITEN KEKSIJÄ PARTASELLE KORVATAAN TAPAHTUNUT JO 23 VUODEN OIKEUSMURHA?

Lähitulevaisuus osoittanee, onko voittaja nyt 84-vuotias keksijä ja nyt kansainvälisen US-patentinhaltija Rainer Partanen vai tosiasioiden vastaisia tietoja 29.11.2001 uutisoinut Suomen valtamedia sekä syyttömän Partasen ehdottomaan vankeuteen ja pitkäaikaisulosottovelallisuusasemaan tuominnut Suomen tuomioistuinlaitos.

Korkeimman oikeuden pääsääntö on, että vääriäkään lainvoimaisia rikostuomioita ei pureta.

Miten käy nyt 84-vuotiaalle keksijä Rainer Partaselle Korkeimmassa oikeudessa?

Miten valtio ja/tai valtamedia korvaa keksijä Partaselle perusteettoman ehdottoman 2 vuoden 6 kuukauden vankeustuomion ja merkittävät taloudelliset menetykset sekä 2001 alkaneen tosiasioiden vastaiseksi osoittautuneen valtamedian mustamaalaamisuutisoinnin aiheuttamat henkiset kärsimykset?

Olisiko tässä valtamedian tutkiville journalisteille mahdollisuus korvata tosiasioihin perustuvalla uutisoinnilla keksijä Rainer Partaselle yli 23 vuotta kestänyt Rooman sopimuksen, EIS- ja PL- sekä patenttilainsäädännön vastaisesti aiheutettu vääryys?

Patent No. US 11.862,766 on kansainvälisesti pätevä asiakirjatodiste siitä, että Partanen on syyttömänä tuomittu.

 

Kategoriat: Yleinen