From: Salo-Tamminen Armi / Merito Forum

Sent: Thursday, May 07, 2020 1:53 PM

To: oikeusministerio@om.fi ; Anna-Maja.Henriksson@om.fi

Cc: Teija.Moilanen@om.fi ; Malin.Brannkarr@om.fi ; Otto.Andersson@om.fi ; Camilla.Makinen@om.fi ; Lisa.Palm@om.fi ; Hanna.Seppa@om.fi ; Niklas.Mannfolk@om.fi ; Kristiina Kalliojärvi ; Salo-Tamminen Armi / Merito Forum

Subject: VNK:n asianumerot VN/8716/2020 ja VN/8716/2020-VNK-2

Arvoisa Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä ministerin erityisavustajat ja valtiosihteeri,

Hallintolain 4 luvun 22 §:n 3. momentin perusteella lähetämme oheiseen valtioneuvoston kansliassa 28.4.2020 päivättyyn vastaukseen lisäselvityksiä. Saamassamme vastauksessa ei ole lainkaan otettu kantaa kansalaisilmoituksessa esittämiimme vaatimuksiin eikä sen 5-sivuisessa liitteessä erittelemiimme rikosperusteisiin. Tällainen viranomaistoiminta ei täytä hyvän hallinnon edellyttämiä velvoitteita.

”Kleptokratia (”varkaiden valta”) viittaa hallintoon, joka on niin korruptoitunut, että varastaminen on institutionalisoitu”.

Suomen perustuslakia ja kansalaisten perusoikeuksia on murennettu poliittisen eliitin toimesta jo 1980-luvulta lähtien. Suomen tilannetta on pahennettu sen jälkeen jokaisen hallituksen toimesta. Nyt näyttää olevan käynnissä Suomen täydellinen tuhoaminen. Kansalaisten turvallisuus ja oikeusturva on romutettu. Tämä on seurausta siitä, että Suomi on valtio- ja maanpetoksilla viety EU:n kasvottoman byrokratian alaisuuteen. Tällainen vallankäyttö on vastoin Suomen perustuslakia, jonka mukaan Suomessa ylin valta kuuluu kansalle (PL 1:1.1).

Hallintolain 6 luvun 31 §:n perusteella vaadimme:

  1. Ministeriöiltä ja hallitukselta kansalaisilmoituksellemme ja sen 5-sivuiselle liitteelle viivytyksetöntä ja julkista käsittelyä.
  2. Hallintoasiamme on saatettava median kautta tiedoksi myös kansalaisille.
  3. Ministeriöiden on informoitava vireille saattamastamme hallintoasiasta eduskuntaa ja kiireellisesti tarvittavien asetusten /lakiuudistusten osalta tarpeellisin osin valiokuntia.
  4. Kansalaisilmoituksemme 5-sivuisessa liitteessä ilmi tuomamme valtio- ja maanpetosrikokset, joihin Suomen liittäminen EU:hun perustuu, on asetettava selvitettäväksi.

EU-jäsenyytemme laittomuuden selvittäminen ja sen myötä EU:sta irtautuminen ei siedä minkäänlaista viivyttelyä. EU:n kaavailemat yhteisvastuut tulevat vääjäämättömiltä näyttävien suurten EU-maiden pankkien kaatumisen myötä kasvattamaan valtion velan vähintään kaksinkertaiseksi.

Perintä- ja ulosottotoimet on välittömästi keskeytettävä, koska edelleen peritään 1990-luvun pankkikriisin ja Arsenal-kauppojen jäljiltä – perintäkaaren muutoksen mahdollistamana – suurta määrää perintäkelvottomia velkoja. Lisäksi, sekä perintäyritysten häikäilemättömät menetelmät ja ylisuuret perintäkulut, että ulosotossa käytetty tulospalkkiojärjestelmä ovat heikentäneet kansalaisten omaisuudenturvan lähes olemattomiin ja siirtäneet satojatuhansia kansalaisia luottotietojen menetyksen myötä yhteiskunnan marginaaliin. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että sosiaalimenot ovat ennätyksellisen suuret.

Suomi ei voi jatkaa enää täydellisen tuhon tiellä, jossa 1990-luvulta alkaen perustuslakiin lain vastaisesti tehdyillä muutoksilla Suomen kansalaisilta on riistetty perusoikeudet.  Jos nykyinen hallitus ei pikaisesti ryhdy vaatimiimme toimiin, valtioneuvoston jäsenistä tulee kanssarikollisia 1990-luvun pankkikriisistä lähteneeseen Suomen kansan joukkotuhontaan (RL 15:11) ja maanpetokselliseen toimintaan.

Huolestuneiden kansalaisten puolesta 7.5.2020,

Armi Salo-Tamminen, Kerava, puh. 040 583 9438, e-mail: armi.salo-tamminen@meritoforum.com

Kristiina Kalliojärvi, Kangasala, puh. 040 760 2720, e-mail: kristiina.kalliojarvi@kolumbus.fi

LIITTEET

  1. Valtioneuvoston kansliasta 29.4.2020 lähetetty sähköposti.
  2. Valtioneuvoston kansliasta 28.4.2020 päiväyksellä annettu vastaus 7.4.2020 kaikille kansanedustajille ja ministereille lähettämäämme kansalaisilmoitukseen ”Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta!”, asianumerot VN/8716/2020 ja VN/8716/2020-VNK-2.
  3. Kansalaisilmoitus valtioneuvoston ja eduskunnan toimenpiteitä varten sisältäen 5-sivuisen liiteosion: ” Suomen yhdentymisessä Eurooppaan (ETA-, EY- ja EU-jäsenyys) tapahtui valtiopetoksia, maanpetoksia, vaalipetos, sekä valehtelua, salailua ja juonittelua”.
Kategoriat: Yleinen