Susanna Reiboth HS – 3.11 15:32

Hovioikeudessa kokoonpanoa vahvistettiin, kun alkuperäinen kokoonpano olisi palauttanut luvan.

Lue tästä HS-artikkeli

EUROOPAN ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ottanut tutkittavakseen prosessin, jonka seurauksena poliiseja, syyttäjiä ja tuomareita herjannut lupalakimies menetti oikeutensa toimia avustajana.

EIT on kiinnostunut erityisesti siitä, saiko mies oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta poisti miehen oikeudet toimia oikeudenkäyntiavustajana vuonna 2015. Lautakunnan mukaan mies oli ilmeisen sopimaton tehtävään.

TAUSTALLA oli miehen lähettämä sähköpostien vyöry, jossa hän syytti eri poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja oikeuskansleria rikollisesta toiminnasta, manipuloinnista ja sensuurista.

Miehen mukaan eri tahot olivat toimineet systemaattisesti rikollisesti sekä laiminlyöneet törkeästi kaikki virkavelvollisuutensa. Sähköpostit liittyivät miehen omaan asiaan.

Miestä vastaan nostetussa prosessissa oli olennaista, voiko hän menettää oikeutensa toimia oikeudenkäyntiavustajana, vaikka sähköpostit eivät liittyneet mitenkään hänen asiakkaidensa toimeksiantojen hoitamiseen.

Helsingin hovioikeus piti suullisen käsittelyn normaalissa kolmen tuomarin kokoonpanossa. Kun alkuperäinen kokoonpano oli päättämässä asiaa miehen hyväksi äänin 2–1, asia siirrettiin vahvennettuun, seitsemän tuomarin kokoonpanoon.

Vahvennettu kokoonpano piti uuden pääkäsittelyn ja päätti sen jälkeen äänin 5–2 pitää voimassa lautakunnan päätöksen. Mies siis hävisi.

KORKEIMMASSA oikeudessa (KKO) käsiteltiin ensinnäkin kysymystä siitä, oliko hovioikeudella oikeus siirtää juttu vahvennettuun kokoonpanoon.

KKO päätyi siihen, että säännöksiä ei ollut rikottu. Kokoonpanoon tulivat alkuperäisten tuomarien lisäksi siirrosta päättänyt hovioikeudenlaamanni sekä kolme arvalla valittua jäsentä.

KKO totesi, että päätöksessä oli punnittava vastakkain eri perusoikeuksia, ja kyseessä oli periaatteellisesti huomattavan tärkeä ja laajakantoinen asia.

KKO joutui äänestämään asiasta. Lopputulos syntyi äänin 3–2. Tämän jälkeen KKO päätti, että miehen luvan peruuttamiselle oli perusteet.

Miehen viestien sisältö ja niiden laaja ja pitkään jatkunut jakelu osoittivat harkintakyvyn puutetta, KKO totesi. Tämä taas vaaransi vakavasti miehen kyvyn valvoa asianmukaisesti asiakkaittensa etua ja oikeusturvaa, KKO lausui.

NYT EIT on kiinnostunut nimenomaan prosessista eli siitä, saiko mies oikeudenmukaisen ja puolueettoman oikeudenkäynnin hovioikeudessa.

EIT on pyytänyt asiasta Suomen hallituksen kommentteja.

Miehen valitus on jo ylittänyt merkittävän kynnyksen. EIT karsii valtaosan valituksista ilman, että niistä edes pyydetään hallituksen vastinetta.

 

Kategoriat: Yleinen