82-vuotias keksijä Rainer Partanen sai tänään 16.12.2021 Amerikan patenttiviranomaiselta vahvistuksen siitä, että mitään esteitä ei ole US- ja maailmanlaajuisen patentin saamiselle.

Tämän jälkeen on 12 kuukauden aikajakso, jolloin maailmanlaajuisesti voidaan kyseenalaistaa patentin sanamuoto, mutta varsinainen Partasen mullistavan akkukeksinnön asiasisältö on hyväksytty Amerikan patenttiviranomaisen toimesta.

KEKSIJÄ PARTASEN ELÄMÄNTYÖ TUHOTTIIN MARKKINA- JA HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖKSILLÄ

Rainer Partanen oli pääkaupunkiseudun metallialan yrittäjänä vuosikymmenet osoittanut kyvykkyytensä. Useissa osakeanneissaan 4.12.2001 – 31.12.2006 sijoittajat pitivät Partasta merkittävänä keksijänä syystäkin. Markkinaoikeus määräsi Partaselle 20.000 markan sakon Rahoitustarkastuksen aloitteesta. Markkinaoikeus ei huomioinut Partasen vastinetta laisinkaan. Tämän jälkeen Partanen pidätettiin syksyllä 2007. Partanen oli esitutkintavankeudessa pidätettynä 40 vuorokautta, jona aikana esitutkinta-aineisto valmistui. Koko esitutkinnassa ei mitään näyttöä Partasen rikollisesta toiminnasta löytynyt. Tästä huolimatta käräjäoikeudesta 1 vuoden 7 kuukauden ehdolliseen rikostuomioon törkeästä petoksesta, jonka hovioikeus muutti 2,5 vuoden ehdottomaksi vankeustuomioksi. Keksijä Partanen tuomittiin 16.9.2010 hovioikeudessa 70-vuotiaana vankilaan ilman rikosnäyttöä törkeästä petoksesta siitä huolimatta, että kukaan osakeannin merkitsijä ei oikeudessa yhtynyt esitettyyn syytteeseen.

JOHTOPÄÄTÖS: Rainer Partanen on keksijä, joka on kärsinyt vääryyttä Suomen oikeusjärjestelmän uhrina.

Laajoissa tehdyissä tutkimuksissa ei ole ilmennyt estettä keksijä Rainer Partasen patentille.

VERIFIOIKO KEKSIJÄ PARTASEN ELÄMÄ SUOMEN OIKEUSVALTION MÄDÄNNÄISYYDEN?

Keksijä Partasen elämäntyö tuhottiin ja Partasesta tehtiin pitkäaikaisulosottovelallinen tuomiovirheen seurauksena. Partanen jatkoi varattomana keksinnön kehittämistä ja viimein 16.12.2021 onnistui tavoitteessaan.

Suomen oikeusjärjestelmän murjoma Rainer Partanen oli sittenkin oikeassa.

Keksijä Rainer Partanen on Velallisten Tuki ry:n hallituksen jäsen ja historiallinen esimerkki kyvykkyydestä. Peräänantamaton sinnikkyys johti US-patenttihakemuksen hyväksymiseen viranomaismielivallasta ja mahdollisesti jopa vakavista johtavien virka-asemien väärinkäytöksistä huolimatta. Partasen elämä suistettiin tarkoituksellisesti raiteiltaan 70-vuotiaana.

Partanen hakee tuomionpurkua Korkeimmalta oikeudelta.

Partaseen 4.12.2001 – 31.12.2006 luottaneet osakeannin merkitsijät ovat yhä Partasen mullistavan alumiiniakkukeksinnön osakkeenomistajia.

 

 

 

Kategoriat: Yleinen