Vuonna 2015 tuli voimaan säännös velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä. Ennen säännöksen voimaantuloa velkoja saattoi pidentää velan perintää määräämättömän ajan. Kuvituskuva.Vuonna 2015 tuli voimaan säännös velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä. Ennen säännöksen voimaantuloa velkoja saattoi pidentää velan perintää määräämättömän ajan. Kuvituskuva.
Vuonna 2015 tuli voimaan säännös velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä. Ennen säännöksen voimaantuloa velkoja saattoi pidentää velan perintää määräämättömän ajan. Kuvituskuva. MOSTPHOTOS

Tammikuun ensimmäinen päivä vanhentuu joukko vuosikymmenten takaisia velkoja. Asiasta kerrotaan Valtakunnanvoudinviraston tiedotteessa.

Taustalla on vuonna 2015 voimaan tullut säännös velan lopullisesta vanhentumisesta, joka lasketaan velan erääntymisestä. Lailla oli viiden vuoden siirtymäaika.

Ulosotossa ei kuitenkaan oteta automaattisesti huomioon velan erääntymisestä laskettavaa vanhentumista, vaan velallisen on vedottava siihen ja esitettävä erääntymisestä selvitys.

Velkojen vanhentumisesta kertoi aiemmin STT.

Ulosotossa ei huomioida automaattisesti

Lain mukaan yksityishenkilön sopimukseen perustuva rahavelka, kuten esimerkiksi vuokravelka tai puhelinlasku, vanhentuu viimeistään, kun velan erääntymisestä on kulunut 20 vuotta.

Jos velkoja on yksityishenkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta.

Ulosotossa ei kuitenkaan oteta automaattisesti huomioon velan erääntymisestä laskettavaa vanhentumista, vaan velallisen on vedottava siihen ja esitettävä erääntymisestä selvitys, Valtakunnanvoudinvirasto kertoo tiedotteessaan.

Lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa erääntyneisiin velkoihin siten, että 1.1.2000 tai sitä ennen erääntyneet velat vanhenevat nyt vuodenvaihteessa, kertoo STT.

Aiemmin velan perintää oli mahdollista pidentää ja pidentää

Ennen säännöksen voimaantuloa velkoja saattoi pidentää velan perintää määräämättömän ajan, jos hän katkaisi velan vanhentumisen muistuttamalla velallista maksamattomasta velasta vapaamuotoisesti aina vähintään kolmen vuoden välein. Tämä ei edellyttänyt velkomustuomion hakemista käräjäoikeudesta.

Lakimuutoksella vuonna 2015 myös tällaisille veloille tuli lopullinen vanhentumisaika.

Vanhentumista koskevassa laissa on viiden vuoden siirtymäaika. Tämän seurauksena ensimmäiset velat vanhentuvat tällä perusteella 1.1.2020.Yksityishenkilöiden myöntämillä lainoilla on vielä viisi vuotta siirtymäaikaa jäljellä, Valtakunnanvoudinvirasto toteaa.

Vanhentumislain mukaan velkaan liittyvät korot ja muut liitännäiskustannukset vanhentuvat velan pääoman vanhentuessa.

Jos velalliselta on ulosmitattu ennen velan vanhentumista omaisuutta, saadaan nämä varat vielä käyttää vanhentuneen velan lyhentämiseksi.

Sopimus tavallisin tapa velkaantua

Tavallisin tapa velkaantua on sopimus, kertoo Kuluttajaliitto Velkaoppaassaan.Lainojen ja muiden luottojen kuten asuntolainojen tai pikavippien lisäksi myös monet muut sopimukset ovat velan ottoa.

Tällaisia muita sopimuksia voivat olla esimerkiksi erä- ja osamaksukauppa, asunnon vuokraaminen, nettiyhteyden hankkiminen tai sähkösopimus.

Kaikkia sopimuksia, joissa sitoudutaan myöhemmin tapahtuviin maksuihin, voidaan pitää velkaantumisena, Velkaoppaassa todetaan.