”Oikeuskanslerinvirasto uudisti 30.12.2021 antamassaan päätöksessä moitteensa siitä, että Verohallinto on antanut verovelvollisten oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen venyä liian pitkiksi. Päätös annettiin kanteluun asiassa, jossa Verohallinnolla oli kestänyt yli kaksi vuotta käsitellä oikaisuvaatimus.

OIKEUSKANSLERINVIRASTO totesi, että verotusmenettelylain mukaan oikaisuvaatimukset on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

VAUHTIA. Kirjoittaja kaipaa vauhtia Verohallinnon toimintaan.”

Kategoriat: Yleinen