VELALLISTEN TUKI RY

Pohjolankatu 27

96100 Rovaniemi

SUOMI FINLAND

velallistentuki.fi

Liisa Mariapori, puheenjohtaja

liisa.mariapori@velallistentuki.fi

 

Sari Laine, sihteeri

msh.laine@gmail.com

 

EUROOPPA-NEUVOSTO

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

BELGIA

 

Viite: SEUT – Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

 

KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPPA-NEUVOSTOLLE VELVOITTAMAAN SUOMEN VALTIOTA TOIMIMAAN OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN MUKAISESTI

Lataa tästä tulostettava kirje

Download here the English version

Suomi on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa, mutta se itse rikkoo räikeästi EU:n

oikeusvaltioperiaatetta, on rikkonut jo 25 vuotta ilman, että Eurooppa-neuvosto on

näihin SEUT:n vastaisiin rikkomuksiin Suomen kohdalla millään tavalla puuttunut.

Oikeusvaltioperiaate koskee instituutioita, oikeuslaitoksia, yliopistoja, tieteellistä

tutkimusta, kansalaisten sananvapautta, median riippumattomuutta,

lehdistövapautta sensuurista ilman valtion ja esivallan painostamista, opposition

aseman turvaamista ja ihmisarvon kunnioittamista.

Mikään näistä oikeusvaltioperiaatteista ei toteudu Suomessa, ei siitäkään

huolimatta, että EU:ssa on säännökset korruptiosta, rangaistuksista ja väärin

käytettyjen varojen takaisin perinnästä. Artiklat löytyvät unionin toimintaa koskevasta

SEUT-sopimuksesta ja sanktiot tulevat normaalin rikkomusprosessin kautta, mutta

ensin nämä rikkomukset on saatettava Eurooppa-neuvoston tietoisuuteen.

Suomi rikkoo räikeästi lähes kaikkia SEUT:n määräyksiä, EIS:ssä mainittuja

ihmisoikeuksia, etenkin yhdenvertaisuusperiaatetta ja omaisuuden suojaa.

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, vaan samat kansanedustajat, jotka

säätävät lakeja, tutkivat myös lakien perustuslainmukaisuuden ja kun

kansanedustajat itse saavat päättää siitä, ovatko säädetyt lait ristiriidassa

perustuslain säännösten kanssa, niin ristiriitaisuutta ei havaita tai se jätetään

tahallaan huomioon ottamatta. Suomessa eivät siten ihmisoikeudet toteudu,

kansaan kohdistuvat vain velvollisuudet, oikeudet eivät ollenkaan.

 

1. Suomi ei ole oikeusvaltio

Presidentti Mauno Koivisto määräsi 6.5.1992, että instituutiot eivät saa

oikeuslaitoksissamme hävitä ja näin suomalaiset eivät ole eri oikeusasteissa

saaneet oikeutta tuon päivämäärän jälkeen. Suomessa vallitsee siis vahvemman

oikeus ja poliittinen korruptio. Suomen omat poliitikot pääministeriä myöten ovat

hyvin tietoisia näistä asioista, mutta eivät suostu korjaamaan, muuttamaan eikä

tekemään Suomesta oikeusvaltiota kumoamalla presidentti Mauno Koiviston

määräyksen ja siirtymällä Montesquiren vallan kolmijako-oppiin ja sen valvontaan,

joka on välttämätöntä, koska laillisuusvalvonta ei Suomessa toimi.

 

2. Suomi ja pankit ajaneet 65 000 yritystä laittomasti konkurssiin ja

yrittäjät elinikäiseen velkavankeuteen

Valtioneuvosto ja pankit tekivät 22.10.1993 keskenään sopimuksen, jonka mukaan

pankit saivat yksipuolisesti sanoa irti 65 000 yrittäjän lainat ja näin ajaa yritykset

konkurssiin. Tämä oli noin 23 prosenttia Suomen koko yrityskannasta ja näin

Suomeen tuli kerralla 500 000 työtöntä, joista noin 300 000 on työttömänä edelleen.

Yrittäjien omaisuudet myytiin alihintaan pakkohuutokaupoilla ja näissä

pakkohuutokaupoissa olivat hyvin usein ostajina pankit, jotka myivät

pakkohuutokaupan jälkeen omaisuudet huomattavilla voitoilla eteenpäin. 65 000

yrittäjälle ja heidän takaajilleen jäivät velat, näitä velkoja peritään osittain edelleen.

Velkojan epärehellisyys poistettiin lainsäädännöstä ja velallisista tehtiin

ikuisuusvelallisia laittomasti.

 

3. Eläkeläisten toimeentulo pudotettu puoleen, elävät niukalla ruoalla, ilman välttämättömiä lääkkeittä, heitteille jätettyinä.

Vastoin palkansaajien sovittuja eläkesopimuksia määräsi pääministeri Paavo

Lipposen hallitus vuonna 1995, että eläkkeet sidotaan taitettuun indeksiin

palkkaindeksin sijasta ja pääministeri Juha Sipilän hallitus määräsi 1.1.2017, että

eläkkeihin ei tehdä enää lainkaan indeksitarkistuksia. Näin eläkkeiden määrä on

vuodesta 1995 lähtien vähentynyt noin 50 prosentilla ja vähenee edelleen. Noin

500 000 eläkeläistä elää tämän vuoksi köyhyysloukussa, heidän rahat eivät enää

riitä normaaliin ruokaan ja lääkkeisiin. Eläkeläisiä kuolee hoidon laiminlyömiseen

johdosta, täysin heitteille jätettyinä ja he jäävät ilman lääkkeitä, koska heillä ei ole

varaa lääkkeiden ostoon.

 

Eläkeläiset ovat eläkkeensä aikoinaan maksaneet, joten heidän kuuluisi saada 60

prosenttia palkastaan eläkettä, eläkkeet on sovittu sidottavaksi palkkaindeksiin, mikä

tarkoittaa sitä, että eläkkeet nousevat samaa tahtia palkkojen kanssa,

prosenttimääräisesti samoin vuosittaisten palkkojen kanssa.

 

4. Suomen perusturva liian matalalla

Suomen sosiaaliturva, työttömyysturva, perusturva ovat liian matalalla tasolla.

Suomen väkiluku on 5,5 miljoonaa. Eläkeläisten lisäksi köyhyydessä elää 150 000

lasta, 440 000 ihmistä elää syvässä köyhyydessä ja suhteellisessa köyhyydessä

660 000 ihmistä. Ulosotossa on 580 000 henkilöä ja perintätoimistojen

erityisperinnässä 400 000 henkilöä.

Suomessa yli 400 000 ihmistä syö mielialalääkkeitä. Suomalaisnuorista joka kolmas

on joskus harkinnut vakavasti itsemurhaa, kaikista kansalaisista joka viides. Mieli

ry:n kyselyn mukaan taloudellisen tilanteen ja masentuneisuuteen sekä

itsetuhoajatusten välillä on yhteys: 27 prosenttia masentuneista ja 30 prosenttia

vakavasti itsemurhaa harkinneista asuu vuosituloiltaan alle 30 000 euron

taloudessa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on Suomea toistuvasti moittunut liian

alhaisesta perusturvasta, Suomen valtio on kuitenkin sivuuttanut kritiikin, tarvittavia

korjauksia kansalaisten perusturvaan ei ole vieläkään tiedossa.

 

5. Suomi myynyt konkurssiin ajettujen yrittäjien 12 miljardin markan velat

600 miljoonalla markalla eli 5 prosentin kauppahinnalla Aktiv Hansalle ja C & A

Finland Oy:lle

Arsenal-kauppakirjalla päätti talouspoliittinen valiokunta myydä 57 000 yrittäjän

77 000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa 5 prosentilla velkojen

nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta itse velallisille mahdollisuutta

maksaa velkojaan pois tällä 5 prosentin määrällä. Ostajina olivat Aktiv Hansa Oy ja

C & A Finland Oy. Osaa näistä veloista peritään edelleen tilityksiä tekemättä ja

velkakirjoja esittämättä.

Velkojen myyntipäätöstä olivat tekemässä Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen,

Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes, Erkki Tuomioja, Paavo

Lipponen ja Eva Biaudet.

Presidentti Sauli Niinistö on 28.1.2013 CNN:n haastattelussa todennut: ”laman

uhreja kohdeltiin epäreilusti” ja pääministeri Juha Sipilä on pyytänyt tapahtunutta

anteeksi, mutta mitään kompensaatiota näille velallisille asiassa ei ole tapahtunut.

65 000 yrittäjän omaisuudet vietiin ja näille yrittäjille jätettiin velat, jotka perintäyhtiöt

kaksin-kolminkertaistivat korkeilla koroillaan ja viivästyskoroillaan ja korkeilla

kuluillaan, näin nämä yrittäjät vangittiin elinikäiseen velkavankeuteen. Suomen

Valtioneuvosto eli silloinen hallitus ja pankit syyllistyivät velallisten ja heidän

takaajiensa omaisuuden riistoon vastoin EIS:n omaisuudensuoja- ja

yhdenvertaisuusperiaatetta.

 

6. Suomalaiset yrittäjät ilman minkäänlaista oikeusturvaa, sosiaali- ja

työttömyysturvaa

Palkansaajat ovat vuodesta 1954 lähtien olleet ylivertaisessa asemassa yrittäjiin

nähden. Suomen Verohallinto ajaa käännetyn todistustaakan avulla vuosittain noin

3 000 yrittäjää konkurssiin mielivaltaisilla verotarkastuskertomuksillaan. Väitteellä

yleissitovuudesta on kaikkiaan Suomessa kaadettu noin 500 000 pienyritystä, kun

suuryritykset ovat neuvotelleet työntekijöiden palkkatasot ja tämän on väitetty

sitovan myös pienyrityksiä, vaikka heitä ei koskaan ole edes neuvotteluihin mukaan

hyväksytty, eivätkä ole päätöksentekoon osallistuneet. Kun pienyrittäjä ei ole

pystynyt suuryritysten sopimia palkkoja maksamaan, on siitä seurauksena ollut

pienyrityksen konkurssiin ajaminen ja lopettaminen.

Yrittäjillä ei Suomessa ole mitään oikeusturvaa, joten tässä tilanteessa yrittäjät

jäävät vaille mitään sosiaali- ja työttömyysturvaa ja putoavat automaattisesti

köyhyysloukkuun.

 

7. Oikeudenkäyntikulut paisuneet liian suuriksi, maallikolla ei enää

mahdollisuutta edustaa itseään oikeudessa

Pelkästään juristeille annettiin vuonna 2002 oikeus ajaa juttuja käräjäoikeuksissa,

hovioikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa. Aikaisemmin asiamiehinä voivat

oikeuslaitoksissa toimia myös maallikot ja muut asiantuntijat. Tämä on johtanut

siihen, että oikeudenkäyntikulut muodostuvat niin suuriksi, ettei kenelläkään

tahdo olla enää varaa hakea, eikä siten saada oikeutta. Tämä on johtanut

myös siihen, että oikeuslaitoksemme ovat kokonaisuudessaan korruptoituneet,

niissä ei oikeutta jaeta. Oikeudenkäyntikulut ovat paisuneet niin suuriksi, että

oikeuteen asioita ei enää uskalleta viedäkään.

 

8. Summaariset velkomustuomiot, ilman saamistodisteita velkojen laillisuudesta

Suomessa annetaan tänäkin vuonna noin 450 000 yksipuolista tuomiota

summaarisissa menettelyissä, mikä tarkoittaa sitä, että kantaja voi tehdä

käräjäoikeudelle haastehakemuksen sähköisesti, näiden haastehakemuksien

liitteeksi ei vaadita saamistodistetta, velkakirjaa tai laskua, josta todellisen

saamisen peruste olisi selvitettävissä.

 

Käräjäoikeudet tekevät päätökset velan olemassaoloa tai vanhentumista tutkimatta

ja yksipuoliset tuomiot ovat heti täytäntöön pantavissa, eikä niistä saa valittaa.

Käytännössä siis käräjäoikeudet toimivat EIS:n omaisuudensuojan ja

yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, ovat toimineet vuodesta 1991 lähtien ilman,

että laillisuusvalvonta tai mikään muukaan taho olisi asiaan puuttunut. Suomessa

oikeuslaitos polkee siten suomalaisten ihmisoikeuksia.

Edellä oleviin viitaten Velallisten Tuki ry pyytää Eurooppa-neuvostoa ryhtymään

kiireellisiin toimiin velvoittaakseen Suomen valtiota toimimaan

oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti.

 

Rovaniemellä 11. päivänä lokakuuta 2019

 

VELALLISTEN TUKI RY

 

Liisa Mariapori                           Sari Laine

Puheenjohtaja                            Sihteeri

Kategoriat: Yleinen