MITEN SUOMI PELASTETAAN

 

Suomi ei taloudellisesti selviä korona-pandemian aiheuttamassa Force Majeure-tilanteessa ja Suomen perustuslaissa säädetyistä velvoitteistaan omia kansalaisiaan kohtaan. Sama katastrofinen velkaantuminen tapahtui 1990-luvun presidentti Mauno Koiviston tahallaan ja tarkoituksella aikaansaamassa lamassa, jota asiakokonaisuutta luonnehditaan ilmaisulla ”Koiviston konklaavi”.

Nyt (5.5.2020) Suomi velkaantuu noin 5 miljardia€ joka viikko. Tämä on kestämätöntä. Presidentti Mauno Koiviston ajoista alkaen Suomen kansantalous on käynyt tappiolla. Olemme korvanneet verotusta ulkomaisella lainoituksella. Olemme luoneet ihannetilan, josta koomikko Spede Pasanen on ideoinut verohelvetistä pääsemiseksi: ”Päätetään, että verot laitetaan valtion maksettaviksi”.  Suomessa on kuviteltu voitavan luoda yhteiskunnallinen ikiliikkuja: valtio voisi velkaantua määrättömästi, koska valtion ei koskaan tarvitse maksaa velkojaan takaisin.

Suomalainen hyvinvointivaltio luotiin kannattavalla bilateraalisella kaupalla Neuvostoliiton kanssa. Nyt utopia hyvinvointivaltiosta on sortumassa. Utopiaa on pidetty keinotekoisesti yllä ulkomaisella velalla ja lykkäämällä tulevaisuuteen välttämättömiä investointeja. Neuvostokaupalla Suomesta kehittyi huipputeknologian maa, joka nyt on vain historiaa.

Suomen tulee irtaantua Euroopan Unionista ja eurosta sekä kaikista sanktioista muita valtioita kohtaan ja ryhdyttävä itsenäisenä huolehtimaan omista asioistaan. Suomi on liitetty petoksilla Euroopan Unioniin ja euroon, jolloin irtaantuminen tapahtuu yksinkertaisella ilmoituksella.

Liittymisellemme Euroopan unioniin oli esteenä jatkosotamme päättänyt Pariisin vuoden 1947 rauhansopimus. Suomen olisi pitänyt irtaantua tuosta rauhansopimuksesta tai ilmoittaa Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille, että Suomea sitoo tuo voimassa oleva rauhansopimus, jolloin siitä olisi voinut tulla koko EU:ta sitova sopimus. Mitään Suomi ei tehnyt. Sen sijaan käynnistettiin salainen Operaatio PAX, jolla haluttiin vesittää tuo rauhansopimus. Pariisin rauhansopimusta ei kuitenkaan hylätty tai muutettu mutta annettiin sellainen valheellinen kuva, että näin olisi tehty.

Tuossa valheessa Suomi elää edelleenkin. Viittaan tarkemmin kirjoitukseeni Vastavalkea sivulla https://vastavalkea.fi/2017/06/29/vuoden-1947-pariisin-rauhansopimus-ja-nykytilanne/.

Julkisuudessa on viimeksi vahvistettu Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen muuttumattomuus Venäjän silloisen pääministeri Tshernomyrdinin vierailulla maaliskuussa 1994, liitteet 1.

Kun Suomi irtaantuu eurosta ja alkaa painaa jälleen markkoja, niin valtio voi velkaantua sisäisesti ja rasitus voidaan tasata inflaationa. Kärsimystä jaetaan maan sisäisesti kaikille, emmekä ajaudu ulkomaille velkaorjiksi. Devalvaatiolla voimme säätää markan ulkoista arvoa ja säilytämme kansainvälisen kilpailukykymme.

Elinkeinoelämämme tarvitsee ulkomaisia tilauksia. Kaupankäynti sanktioituihin maihin tulee käynnistää täysimääräisesti ja uudelleen osana Pariisin rauhansopimuksen 3. artiklan ja talvisodan päättäneen Moskovan vuoden 1940 rauhansopimuksen 3. artiklan velvoitteita ja oikeutuksia, jotka ovat seuraavia:

  1. artikla ( Pariisin vuoden 1947 rauhansopimus)

Välirauhansopimuksen mukaisesti saatetaan Neuvostoliiton ja Suomen välillä Moskovassa 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehty rauhansopimus jälleen voimaan, kuitenkin niin, että mainitun sopimuksen 4, 5 ja 6 artiklat korvataan tämän sopimuksen 2 ja 4 artikloilla.

  1. artikla /(talvisodan Moskovan vuoden 1940 rauhansopimuksesta)

Molemmat Sopimuspuolet sitoutuvat kumpikin puolestaan pidättymään kaikesta hyökkäyksestä toistansa vastaan ja olemaan tekemättä mitään liittoja tai osallistumasta koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.

Suomi voi kasvojaan menettämättä ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin maihin. Kylmän sodankin aikana Suomella oli hyvät kauppasuhteet, Iraniin, Irakiin, Pohjois-Koreaan, Pohjois-Vietnamiin, Libyaan jne. Nyt Suomi on osana Euroopan unionia tullut osalliseksi jäsenvaltioiden siirtomaissaan harjoittamiinsa rikoksiin. Käsin kosketeltavaa typeryyttä, suorastaan skitsofrenista ulkopolitiikkaa. Suomi on pilannut hyvän, kansainvälisen maineensa.

Euroopan unionia on pidetty toisen maailmansodan päättämisen rauhanprosessina. Suomella ei olisi ollut mitään syytä sotkeutua tuohon suohon, sillä Suomen osalta toinen maailmansota päättyi jo 19. syyskuuta 1944 välirauhansopimuksella Neuvostoliiton ja Iso-Britannian välillä, ja joka rauha solmittiin lopullisesti 10. helmikuuta 1947 Pariisissa Suomen ja 12 vastapuolen kesken. Rauhansopimuksen ehtojen mukaan Suomi menetti alueita Neuvostoliitolle ja maksoi mittavat sotakorvaukset. Suomen ei olisi pitänyt ja tarvinnut liittyä poliittiseen yhteisöön Euroopan unioniin. Liittymiseen on sisältynyt lukuisia petoksia, joista Jorma Jaakkola on tehnyt selvitystä kotisivullaan jormajaakkola.fi

Suomen lähihistoria on ymmärretty täysin väärin tarkoituksellisesti ja tuottamuksellisesti. Asiakokonaisuudessa tehdyt väitöskirjat ovat kelvottomia, koska ei ole haluttu selvittää maailmansotiin liittynyttä taustapolitiikkaa ja Suomen marsalkka Mannerheimin salaista strategiaa.

Rakuunamajuri, opetusneuvos Erkki Hautamäeltä on juuri valmistunut kirjan ”Suomi Myrskyn silmässä” kakkososa, liitteet 2. Kirjan molemmat osat kannattaa lukea, jotta pääsee käsitykseen raadollisesta kansainvälisestä politiikasta ja ymmärrykseen Suomen asemasta maailmassa nyt ja aiemmin sekä kuinka Suomi-laivaa pitää navigoida nytkin kansainvälisessä myrskyssä.

Somerolla 5.5.2020

Jali Raita, sissiluutnantti SA reservissä, diplomi-insinööri, ex diplomaatti, ex Notarius Publicus

Puistotie 11

31400 Somero

GSM 044 9191747

 

 

Kategoriat: Yleinen