MONTESQUIEUN ”LAKIEN HENKI” -OIKEUSLAITOSPERIAATE EI TOIMI SUOMESSA!

Filosofian mestari Charles Louis de Secondat de La Bréde et de Montesquieu, teos ”Lakien henki” määrittelee oikeudenmukaisen valtionhallinnon periaatteet.

”Lakien henki” -kirjaa ei ole suomennettu, vaikka muiden vapaiden länsimaiden kielille se on vuosikymmeniä sitten käännetty. Suomen oikeuslaitos on kansainvälisessä vertailussa pudonnut Venäjän, Nigerian ja Kiinan tasolle!

Miksi alunperin ranskankielistä teosta ei ole suomennettu? Suomen itsenäistyessä vuonna 1918 perustuslakia tehtäessä ns. sivistyneistö ymmärsi ranskaa hyvin. Nykysuomessa tilanne ei enää ole samankaltainen. Ranskan kieltä taitavia oikeustieteen opiskelijoita on aniharvassa. Eikö Suomessa oikeustieteen opiskelijoille haluta Suomen kielellä antaa ammatin perustietoja? Halutaanko suomalaisia pitää ns. pimennossa? Suomen epäoikeudenmukaisesti toimiva oikeuslaitos on politisoitunut ja maa on kriisissä.

Eduskunnan pitäisi huolehtia siitä, että ”Lakien henki” käännetään Suomen kielelle.

Euroopassa on Ranskan valistuksen ajasta 1750-luvulta lähtien, kehitetty eri maiden hallintoja Montesquin osoittamaan demokraattiseen suuntaan, jossa on erotettu, lain säätäminen, toimeenpanovalta ja tuomiovalta.

Jotta tämä toimisi, niin mikään niistä ei voi tehdä yhteistyötä keskenään ja sitä on ehdottomasti valvottava, muuten se muodostuu helposti hallintodiktatuuriksi.

Suomen ollessa Ruotsin osa, niin hallinnon lainsäädäntövalta, toimeenpano valta ja tuomiovalta olivat jatkuvasti poliittisen vallan alaisia, joten kuningas ja politiikka määräsi asiat.

Kun Suomi joutui Venäjän vallan alaiseksi 1809, Suomi sai säilyttää hallintonsa jokseenkin ennallaan lukuun ottamatta että tuli käskyjä Venäjän hallinnolta, joita oli noudatettava.

Suomen itsenäistyttyä 1918 niin, silloinen perustuslaki noudatti, perinteitä Ruotsin ajalta jossa, lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta noudatti Montesquin vallan kolmijakoperiaatetta, mutta poliittisen vallan alaisena, siten olemme aina olleet hallinto diktatuurin alaisena, jossa valtioneuvosto voi antaa minkälaisen käskyn hyvänsä, koska presidentti johtaa valtioneuvostoa.

Sitten viimeinenkin ripe demokratiasta katosi 6.5.1992 oikeuspoliittisessa seminaarissa presidentinlinnassa, kun presidentti Mauno Koivisto määräsi että valtion ja korporaatioiden etu on aina huomioitava asioissa.

Sen jälkeen ei kansalla ole ollut oikeutta eikä kohtuutta kun on joutunut vastakkain hallinnon kanssa oikeudessa.

Näin alkoi valtion ryöstötoiminta kansalaisten omaisuuksista, jotka vietiin laittomasti, tämä toimi oli valtiopetos johon Esko Ahon hallitus yhtyi ja kaikki presidentit ja hallitukset sen jälkeen.

Suomi ei enää ole demokraattinen valtio sillä mitkään lait ei toimi koska oikeuksien tuomarit noudattavat ohjetta, valtion etu ensin ja vasta sitten kansan, jos jotain jää.

Suomi vuonna 2019 on täydellinen poliittinen diktatuuri, jonka hallinto valehtelee joka asiassa, sillä kun ei ole mitään valvontaa niin kaikki korkeat virkamiehet rikkovat lakeja sumeilematta. Mitään virkarikosta ei tutkita joten heillä on 100 % suoja, etenkään jos pyyntö tulee yrittäjältä tai kansalaiselta.

Eduskunnan enemmistö on tämän hyväksynyt.

Ainoa tapa muutokseen on saada enemmistö Eduskunnassa Perussuomalaisille tai että kansanedustajat todella havahtuvat tähän diktatuuriin, joka on tuhoamassa Suomen, joka ylläpitää valheellista kuvaa Oikeusvaltiosta, joka on Potemkinin kulissi. Perustuslakituomioistuin voisi parantaa demokratiaa, sillä perustuslakivaliokunta on poliittinen elin joka ei takaa mitään laillisuutta. Vanhat synnit voisi selvittää ”Totuuskomissiolla”.

 

Helsingissä 12. päivänä syyskuuta 2019

 

Pienyrittäjä-keksijä Rainer Partanen

Velallisten Tuki ry:n hallituksen jäsen

Perussuomalaiset ry:n jäsen nro 18715

 

 

Kategoriat: Yleinen