Yrittäjien, takaajien ja muiden velallisten oikeusturva Suomessa on lapsen kengissä. Tämä lakiin perustumaton tilanne on lähtenyt ns. Koiviston konklaavista. Oikeuspoliittisessa seminaarissa 6.5.1992 määräsi presidentti Mauno Koivisto, että instituutiot eivät saa hävitä ja tästä määräyksestä alkoi Suomen yrittäjien alasajo ja tällä määräyksellä aiheutettiin Suomeen suurtyöttömyys 500.000 työtöntä.

SSP-pankkisopimus solmittiin 30.4.1994 Suomen Säästöpankki SSP Oy:n, Kansallis-Osake-Pankin, Osuuspankkien Keskusliiton, Postipankki Oy:n, Unitas Oy:n, Valtion vakuusrahaston, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Suomen valtion välillä. Kauppahinta oli 5.600 miljoonaa markkaa.

Kauppakirjalla 31.3.2000 myivät Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oyj ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oyj ostajille Aktiv Hansa Oy:lle ja C & A Finland Oy:lle yhteensä 57.000 yrittäjän 76.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla tarjoamatta yrittäjille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tällä 5 %:n suorituksella. Myyjinä olivat ministerit Sauli Niinistö, Heinonen, Mönkäre, Hemilä, Siimes, Tuomioja, Paavo Lipponen, Biaudet.

Kaikille yllä mainituille asiakirjoille on yhteistä se, että ne on julistettu 25-100 vuotta salaisiksi. Velkoja kuitenkin peritään edelleen. Pankit ja perintäyhtiöt eivät suostu tekemään asiassa lain vaatimia tilityksiä, eikä esittämään alkuperäistä velkakirjaa, josta pystyttäisiin toteamaan siirtoketjun oikeellisuus. Perintätoimistojen ja pankkien toimesta pakkohuutokauppoja järjestetään edelleen yksipuolisilla tuomioilla. Tämä siitäkin huolimatta, että pankit ja perintätoimistot ilmoittavat, että alkuperäiset velkakirjat on hävitetty. Kukaan ei siis tiedä, miten paljon velalliset, takaajat jne ovat näitä velkoja maksaneet, kun tilityksiä ei tehdä ja pankin mukaan takaajien maksamat suoritukset kuuluvat pankkisalaisuuden piiriin.

Tilanne on siis 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien kannalta todella katastrofaalinen. Velkojen perintä on nyt kestänyt noin 25 vuotta ja kestää edelleen, eikä kukaan pysty esittämään velkakirjaa tai aukotonta siirtoketjua, joka oikeuttaisi näihin perintätoimiin. Tilanne on siis velallisten kannalta ollut täysin kohtuuton viimeiset 25 vuotta. Tästä syystä perustettiin Velallisten tukiryhmä facebookiin, jossa velalliset antavat toisilleen vertaistukea asiassa. Vertaistukiryhmän koko on tällä hetkellä lähes 5000 jäsentä ja lisää jäseniä tulee koko ajan.

Myös Velallisten tuki ry perustettiin nimenomaan tukemaan velallisten oikeusturvan saamista kaikin mahdollisin keinoin.

Yhdistyksen tarkoituksena on hoitaa 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asioita ja ulosottovelallisten asioita ja muiden velallisten asioita, joilta perintätoimistot perivät saataviaan ilman velkakirjaa tai muuta selvitystä siitä, että saatava olisi todellinen. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa velallisille neuvoja ja ohjeita ja vertaistukea jopa vuosikymmeniä kestävissä perintätilanteissa sekä saada 31.3.2000 salaiseksi julistettu kauppakirja, jolla silloinen talouspoliittinen valiokunta myi 56.000 yrittäjän 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markalla 5 %:n kauppahinnalla velkojen nimellisarvosta norjalaisille perintäyhtiöille, julkiseksi. Samalla yhdistyksen tarkoituksena on saada Suomeen ns. Norjan mallin mukainen totuusfoorumi, joka tutkisi velallisten asiat uudestaan ja määräisi Suomen valtion korvaamaan yrittäjille aiheutetut vahingot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvottelee maan hallituksen kanssa asioista, pitää yhteyttä eri puolueiden kansanedustajiin ja eri yrittäjäjärjestöihin ja ammattiyhdistysliikkeisiin, tekee lainmuutosesityksiä, joiden tarkoituksena on henkilökohtaisen konkurssin säädösten saaminen konkurssilainsäädäntöön, velkojen perinnän kestoajan lyhentäminen, alihintaisiin realisointeihin puuttuminen ja kaikki se muu työ, joka liittyy velallisten oikeusturvaan. Yhdistys keskittyy sekä yrittäjien oikeusturvaan että yksityisten kansalaisten oikeusturvaan ja pyrkii palauttamaan heidän oikeusturvansa vastaamaan YK:n ihmisoikeussopimusta, Euroopan Ihmisoikeussopimusta ja Euroopan perustuslakia ja Suomen Perustuslakia. Yhdistyksen tarkoituksena on hoitaa näitä velallisten ja ylivelkaantuneiden asioita kokonaisvaltaisesti.
Mikäli katsot kuuluvasi tähän ryhmään, niin liity meihin facebookin kautta vertaistukiryhmään tai suoraan yhdistyksen jäseneksi www.velallistentuki/jäsenanomukset .

Liisa Mariapori
Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

Kategoriat: Yleinen