ASIA: Irtaimen kauppaan perustuva velkomus

Käräjäoikeuden ratkaisu:

Kantaja on peruuttanut kanteensa eikä vastaaja ole vaatinut asian ratkaisemista tuomiolla.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään silleensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Kantaja Perintä Oy velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 375 euroa.

Katso alla olevasta linkistä koko ratkaisu!

Itä-Uudenmaan KO päätös 2019-02-08

 

 

Kategoriat: Yleinen