Kokemäen Kokoomus järjesti 19.2.2019 Cafe Unossa vaalitilaisuuden. Mukavahenkisessä tilaisuudessa oli paikalla   mm. oikeusministeri, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ja monivuotinen ex-sisäministeri Anne Holmlund.

Velallisten Tuki ry:n jäsen, ekonomi Jouko Raita luovutti tilaisuudessa oikeusministeri Antti Häkkäselle erittäin kiireellisen selvityspyynnön mm. sen seurauksena, että Valtion omistaman Postipankin toimesta on 23.12.1993 on pantu vireille summaarinen 2 Mmk:n 21.5.1989 velkakirja ei liity J. Raitaan millään tavalla. Pankin lakimies ilmoitti 10.1.2018 asiaa tutkivalle poliisille, että käräjäoikeuden 7.9.1994 summaarinen velkomistuomio oli perustana 9.9.1994 päivätylle 275.000 markan velkakirjalle, jonka allekirjoitushetkellä pankki kierrätti rahoja omilla lainatileillään ja maksoi vielä leimaveronkin itse. Korkeimman oikeuden pysyväisohjeistuksen (KKO 1994:54) vastaisen velkakirjan seurauksena kun velaksi antoa ei tapahtunut, 9.9.1994 velkakirja on pätemätön. Tästä huolimatta Postipankki esitti pätemätöntä velkakirjaa 15.11.1996 – 17.7.1998 velkajärjestelyssä velkomisperusteeksi ja J. Raita suoritti pankille korvauksen perusteettomasta velasta.

Myöhemmin Sampo Pankki Oyj myi 18.7.2002 velkajärjestelyn perusteena mainitun Eksaktia Oy:n 21.5.1991 2 Mmk:n PSQ-luoton nro 954150 kaikkine oikeuksineen Kontotjänst i Sverige Ab:lle ja edelleen Aktiv Kapitalille. Tästä huolimatta Sampo Pankki Oyj vaati J. Raidalta kyseiseen luottoon liittyviä vahingonkorvauksia 2006 aloitetussa rikosprosessissa, vaikka se ei ollut edes asianosainen.

Kysymys on jo yli 25 vuoden ajan tehdystä pankin (Postipankki, Leonia, Sampo Pankki, Danske Bank A/S) jatketusta prosessipetoksesta, jonka aineisto on eilen luovutettu oikeusministeri Antti Häkkäselle tiedoksi luovutetussa selvityspyynnössä.

Asiaan liittyy myös Clausen-yhtiöitten erittäin vakavia menettelyvirheitä sisältänyt, 12/2000 aloitettu verotarkastusprosessi, jonka seurauksiin jatkettujen viranomaismenettelyvirheitten seurauksena tuhottiin Suomen käteisrahahuollon toimivuudesta vastannut maanlaajuinen 44 hengen organisaatio ja Jouko Raidan 1986 – 2003 elämäntyö.

Paikallaolleelle kansanedustajaehdokas, ex-sisäministeri Anne Homlundille luovutettiin kopiot oikeusministeri Antti Häkkäselle annetusta, oheisesta aineistosta.

Kansilehti ministeri Häkkäselle 2019-02-18

Selvityspyyntö OM Häkkäselle 2019-02-19

Liiteaineisto selvityspyyntöön_2019-02-19

Velallisten Tuki ry toimii menettelyvirheitten uhreiksi joutuneitten yrittäjien edunvalvojana.

Odotamme toiveikkaina oikeusministeri Antti Häkkäsen pikaisia toimenpiteitä asiassa!

Kategoriat: Yleinen