Velallisten Tuki ry:n delegaatio puheenjohtaja Liisa Mariapori yrittäjäjäsenien ekonomi Jouko Raidan, pesulayrittäjä Riitta Vanhala-Kukkosen ja filosofian tohtori, meribiologi Hannu L Suomisen kanssa luovutti tänään Keskustapuolueen vaalitilaisuudessa pääministeri Juha Sipilälle Vantaalla erittäin kiireellisen pyynnön ns. Norjan mallin mukaisen totuusfoorumin perustamisesta Suomeen välittömästi siksi, että Suomen oikeuslaitos on politisoitunut ja sen seurauksena toistaiseksi pahasti etääntynyt Montesquieun kolmijako-opin periaatteista oikeuslaitoksen viranomaiskorruption seurauksena.

Pääministeri Sipilä antoi vakavien viranomaisten menettelyvirheitten uhreiksi joutuneille yrittäjille allekirjoituksellaan varustettuja ”KOKO SUOMEN TAAJUUDELLA” -kirjoja, joiden takakannessa hän mainostaa itseään kokeneena lentokoneen kipparina ”Suomi-lentokoneen” pitkään jatkuneen syöksykierteen oikaisijana.

Pääministeri Sipilälle esitettiin ”VÄLITÖN TOMEENPIDEPYYNTÖ 26.4.2019 PAKKOMYYNTIASIASSA” sekä erittäin kiireellinen pyyntö Velallisten Tuki ry:n jäsenten vero- ja ulosottoasioiden sekä tuomiovirheiden oikaisemiseksi ja kuntoonsaattamiseksi.

Oikeusministeri Antti Häkkäselle 19.2.2019 Kokemäellä luovutettu erittäin kiireellinen selvitys- ja toimenpidepyyntö ei ole johtanut mihinkään seitsemän viikon aikana, joten pääministeriltä pyydetään apua asiassa.

Tässä linkki totuusfoorumipyynnöstä

Totuusfoorumin perustamiseen liittyvän pyynnön lisäksi pääministeri Juha Sipilälle esitettiin välitön  toimenpidepyyntö Helsingin ulosottoviraston erikoisperintäyksikön (osasto 7) 26.4.2019 pakkomyyntiasiassa, joka on seurausta vero- ja ulosottoviraston ym. VIRKE-virkamiesten 2002-2004 erittäin vakavista ja vahingonkorvausperusteisista menettelyvirheistä Clausen-yhtiöihin verotarkastusprosessissa sekä sitä seuranneessa ulosottoprosessissa.

Tässä linkki toimenpidepyynnöstä vero- ja ulosottoviraston seurauksista 

Oikeusministeri Antti Häkkäselle luovutettiin Velallisten Tuki ry:n toimesta 19.2.2019 erittäin kiireellinen selvityspyyntö Kokoomuksen vaalitilaisuudessa Kokemäellä. Tähän mennessä (lähes 2 kk:n aikana) ole millään tavalla reagoinut oikeusministerille kirjallisesti luovutettuun kiireelliseen selvityspyyntöön, joten Velallisten Tuki ry asettaa toiveensa pääministeri Juha Sipilään jo eronneen hallituksen päävastuun kantajana ja ”hallitus-lentokoneen” kapteenina.

Tässä oikeusministeri Häkkäselle 19.2.2019 luovutettu kansilehti

Tässä oikeusministeri Häkkäselle 19.2.2019 luovutettu selvityspyyntö

Tässä puheenjohtaja Liisa Mariaporin näkemys Suomen oikeusvalion ongelmatilasta 

Pääministeri Sipilä luovutti henkilökohtaisella allekirjoituksellaan varustetut kirjat ”KOKO SUOMEN TAAJUUDELLA” myös vakavassa ulosottoviraston ahdingossa vero- ja ulosottoviraston vakavien menettelyvirheitten seuraksena oleville Riitta Vanhala-Kukkoselle ja Jouko Raidalle.

Pääministeri vakuutti kuvassa Riitta Vanhala-Kukkoselle, Liisa Mariaporille ja Hannu L Suomiselle, että hän perehtyy tähän ja jo aikaisemmin elokuussa 2018 kuntavaalien edellä Velallisten Tuki ry:n toimesta hänelle luovutettuun aineistoon ja palaa asiaan mahdollisimman pian.

Pian tiedämme, onko pääministeri Sipilästä Suomi-lentokoneen kippariksi.

Puheenjohtaja Liisa Mariapori pitää toteennäytettynä, että Suomen oikeuslaitos toimii usein epäoikeudenmukaisesti, epäjohdonmukaisesti ja epäluotettavasti varsinkin silloin, kun on kysymys verohallinnon verotarkastusten jälkiverotusprosesseista ja niiden oikeussuojakeinojen soveltamisesta.

 

Tulospalkkaiset verotarkastajat esimiehineen ovat 1996 lähtien saaneet merkittäviä palkanlisiä jopa tietoisesti tosiasioiden vastaisesti kirjoitetuista verotarkastuskertomuksista.

”Suomessa ei yrittäjillä ole oikeussuojakeinoja”, toteaa puheenjohtaja Liisa Mariapori.

Suomeen tarvitaan Norjan mallin mukainen totuusfoorumi, jossa poliittisesti riippumattomat asiantuntijat korjaavat korruptoituneiden viranomaisten ja oikeuslaitoksen tekemät virheet sekä ihmisoikeusloukkaukset.

Katso tästä Liisa Mariaporin haastattelu keväällä 2019

 

Kategoriat: Yleinen