SUOMEN VELALLISTEN HÄTÄHUUTO EU:LLE 21.05.2019

 

Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta, joista 2,2 miljoonaa on työikäisiä (18 – 65-vuotiaat).

Työvoimasta 72 % on työllistetty eli 28 % on työttömänä!

Suomessa on noin 600 000 työtöntä, jotka elävät sosiaalitukien varassa.  Työikäisistä suomalaisista 580 000 on ulosotossa eli 26 %. Sen lisäksi  400 000 suomalaista eli 18 % työvoimasta on perintätoimistojen rekistereissä. Suomalaisesta työvoimasta on 44 % taloudellisissa vaikeuksissa ilman omaa syytään. Työikäisten lisäksi Suomessa on 500 000 köyhyysloukussa elävää eläkeläistä.  150 000 lasta elää köyhyydessä. Suomessa on taloudellinen hätätila, mutta Suomen hallitukset  eivät ole tehneet mitään tilanteen korjaamiseksi.

Kaikki johtuu siitä, että Suomessa ei ole oikeusturvaa; meillä ei ole noudatettu yhdenvertaisuusperiaatetta eikä omaisuudensuojaa 30 vuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset elävät tulospalkkaisen poliittisesti nimetyn virkamiesvallan ja laittomia tuomioita langettavan oikeuslaitoksen puristuksessa. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, ei riippumatonta oikeuslaitosta eikä laittomien tuomioiden korjaus-mahdollisuutta.  Suomi ei ole EU:n perussopimuksen ja periaatteiden mukainen oikeusvaltio.

Kun perustuslakituomioistuinta ei ole,  lakien etukäteisvalvonta ei ole riittävän tehokasta ja siksi Suomessa on vuodesta 1991 lähtien tehty todella paljon lainsäädäntöä, joka on ristiriidassa perustuslain kanssa. Kun hallitukset vuosina 1991-2019 eivät ole  tehneet mitään, ulosotto on suorastaan räjähtänyt käsiin vuosina 2017-2018. Ulosottovelka on tällä hetkellä jo 5 miljardia euroa.  Pankit, sijoitusyhtiöt, pörssiyhtiöt ja niiden omistajat ovat rikastuneet ja eriarvoisuus, köyhyys ja valtion velka ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.

Eläkkeet on vuonna 1995 sidottu taitettuun indeksiin, mikä on merkinnyt sitä, että eläkeläisten tulotaso on romahtanut 50 % ja pienituloiset eläkeläiset elävät köyhyysloukussa, eivätkä saa maksettua asuntoa, ruokaa, lääkkeitä tai terveydenhoitoa. Samaan aikaan pörssiyhtiöiden hallinnassa olevat ja ulkomaille sijoitetut suomalaisten eläkerahastot ovat kasvaneet noin 348 miljardiin euroon, mikä on 5 kertaa enemmän kuin Suomen valtion tulo- ja menoarvio. Nämä ovat eläkeläisten rahoja, joita käytetään Suomen valtion ja muiden EU-valtioiden velkojen vakuutena.  Näin tämä asia ei saa olla vaan suomalaisten eläkkeet pitää panna maksuun.

Suomessa on vuosina 1991-2019 valtion, pankkien ja verohallinnon toimesta kaadettu yli 100 000 yritystä ja samalla ryöstetty yrittäjien ja heidän takaajiensa koko omaisuus. Tästä on ollut seurauksena 600 000 työtöntä, jotka nyt elävät 9 euron päiväpalkan ja toimeentulotuen varassa.

Taloustilannetta pahentaa vuodesta 2015 jatkunut poikkeuksellinen ja hallitsematon laiton maahanmuutto.  Suomeen on tullut EU-maiden läpi yli 30 000 laitonta turvapaikanhakijaa. Heistä aiheutuu Suomelle 3,2 miljardin euron vuotuiset  ylläpitokustannukset.  Laittoman maahanmuuton holtiton kasvu on pysäytettävä EU:n ulkorajoilla. EU:n alueelle pyrkivät on palautettava välittömästi omiin maihinsa tai niihin maihin, jotka ovat aiheuttaneet maastapaon sotiin osallistumalla. Suomi ei pysty kantamaan laittoman maahantunkeutumisen  aiheuttamaa ylimääräistä 3,2 miljardin euron taakkaa.

Suomen hallitukset eivät ole pystyneet tilannetta korjaamaan, koska poliitikkojemme ja poliittisesti nimettyjen virkamiesten ammattitaito ei riitä muuhun kuin verojen nostoon ja lisälainan ottamiseen.  Suomeen on saatava hätätilahallitus, joka hoitaa nämä asiat kuntoon, poistaa järjestelmästä laittomasti toimivat virkamiehet ja purkaa samalla Suomessa vallitsevan rakenteellisen korruption. Kansanvaltainen perustuslaillinen demokratia ei ole toteutunut Suomessa 30 vuoteen.

EU:n tulisi pohtia mahdollisuutta nimittää Suomeen asiantuntijoista koostuva hätätilaneuvosto, jonka tehtävänä on saada talous kuntoon, tehdä Suomesta taas oikeusvaltio ja korjata 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien laittomat ja omaisuudensuojan vastaiset päätökset.

Suomessa tehdään vuosittain 450 000 yksipuolista tuomiota summaarisessa menettelyssä ja nämä tuomiot ovat heti täytäntöönpantavissa. Suomalaisten ihmisoikeuksia rikotaan siis päivittäin.Tähän asiaan pitää EU:n perussopimuksen perusteella saada välittömästi muutos.

Tämä on Suomen velallisten hätähuuto EU:lle:

EU:n tulee määrätä, että 1) Suomeen perustetaan perustuslakituomioistuin, 2) Suomesta tehdään oikeusvaltio, jossa tuomioistuinten päätökset eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa 3) 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrien asiat ja niissä tehdyt laittomat tuomiot  korjataan ja 4) Suomen valtio ja  laittomiin päätöksiin osallistuneet päättäjät velvoitetaan korvaamaan yrittäjille ja heidän takaajilleen ja koko Suomen kansalle aiheuttamansa vahingot.

 

Rovaniemellä 21. päivänä toukokuuta 2019

 

Liisa Mariapori, KTM, verokonsultti

Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja

p. 040 – 560 4180

www.velallistentuki.fi

 

Espoossa 21. päivänä toukokuuta 2019

 

Hannu L. Suominen, FT, yrittäjä, toimitusjohtaja

p. 050 516 1269

Applied Physics Instruments API Oy

www.hannulsuominen.fi

 

Lataa tästä pdf-tiedote 

 

 

 

 

 

 

Kategoriat: Yleinen