TULOSPALKKAISET ULOSOTTOMIEHET TOIMIVAT LAINVASTAISESTI, KUN VIRANOMAISVALVONTAA EI SUOMESSA OLE

TILANNE ON RIISTÄYTYNYT KÄSISTÄ, KUTEN TÄMÄ MIKKELIN ESIMERKKI OSOITTAA:

Mikkelissä kauppakeskuksessa järjestämässäni Sadun klinikka -tilaisuudessa naispuolinen pääkaupunkiseudun ulosottomies häiritsi eduskuntavaalikampanjaani, toteaa silloinen eduskuntavaaliehdokas Satu Taavitsainen.

Ulosottomies nimitteli Taavitsaista huhtikuussa 2019 IDIOOTIKSI vaalitilaisuudessa.

SUOMESSA VAALIRAUHAN RIKKOMINEN ON LAISSA EHDOTTOMASTI KIELLETTY

SAIKO ULOSOTTOMIES OHJEET EPÄASIALLISEEN HÄIRIKÖINTIIN ESIMIEHILTÄÄN, VAI HAUKKUIKO ULOSOTTOMIES ULOSOTTOVELALLISIA OIKEAMIELISESTI PUOLUSTAVAA, NYKYISTÄ EUROVAALIEHDOKASTA IDIOOTIKSI VAIN OMASTA ALOITTEESTAAN?

 • Lain noudattamatta jättäminen ei huolestuttanut ulosottomiestä.

VAIKUTTIKO EPÄASIALLISESTI TOIMINUT ULOSOTTOMIES JOPA SIIHEN, ETTÄ SATU TAAVITSAINEN PUTOSI TÄPÄRÄSTI EDUSKUNNASTA MERKITTÄVÄLLÄ (5.416) ÄÄNIMÄÄRÄLLÄ?

 • Suomessa poliisi, käräjä- ja hovioikeus tai syyttäjälaitos eivätkä valvontaviranomaisetkaan tutki ”oikeus.fi” -sähköpostiosoitteeseen päättyvien ulosottomiesten lainvastaisia menettelyjä osana VIRANOMAISKORRUPTIOTA, joka on MAAN TAPA!
 • Näin ylläpidetään viiden (5) miljardin euron ulosoton vuosittaista liikevaihtoa, josta  harmaan talouden neljän (4) miljardia euroa on virtuaalirahapotti.
 • Kokonaisuutenaan tämä on yhteiskunnalle täysin tuottamatonta harmaata taloutta, jolla ulosottomiehet keräävät tulospalkkioita sekä virka-asemaan ja kk-palkkaan vaikuttavia bonuksia.
 • Satu Taavitsainen on havainnut, että kysymyksessä on täysin kontrolloimaton, noin viiden  (5) miljardin euron kansantaloudellisesti tuhoisa ”harmaan talouden giljotiini”, jolla tuhotaan pysyvästi työllistäviä pk-yrityksiä ja kansalaisten elämiä.
 • Ovatko poliitikot, oikeuslaitos, vero- ja ulosottovirasto sekä perintäyhtiöt yhdessä keksineet ikiliikkujan, jonka avulla on 1990-luvun pankkilaman perusteella poistettu  kokonaan rikoslain vilpillistä velkomista koskeva lainsäädäntö?
 • Suomessa tilalle 1992 otettiin vuoden 1868 tsaarinaikaisen hallinnon yksipuolisesti velkojaa suojaava lainsäädäntö, joka mahdollistaa, ettei velkojalla ole vastuuta esittää edes käräjäoikeuden summaarisissa velkomisoikeudenkäynneissä velan perusteita ja määrää sekä tilitystä. Näin luotiin mm. Postipankille voitontekokone ja rahapesula, jonka seurauksena Danske Bank A/S:n toimihenkilöitä kohtaan on aloitettu rikostutkintoja.
 •  Onko tilalle otettu yksipuolinen velkojaa suosiva ja suojeleva velkomislainsäädäntö pankkeja, verottajaa ja ulosottovirastoa varta varten kehitetty työkalu, jonka tehtävänä on tuoda Verohallinnon ja Ulosottoviraston virkamiehille muhkeat lisäansiot ja aiheuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille jopa vuosikymmenten perintäkierre, elinaikainen velkavankeus, jopa ilman laillista perustetta vilpillisin menetelmin?

HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTON ERIKOISPERINTÄYKSIKKÖ TOIMII INKVISIITTORINA

 • Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti Visa Kallio 2.5.2019 esittää: ”ulosotto ei tutki sille toimitettujen laillisten täytäntöönpanoperusteiden sisältöä” tietoisena siitä, että hänen alaisuudessaan ja määräysvallassaan toimivat erikoisperintäyksikön (osasto 7) ulosottomiehet ovat 1.11.2002 alkaen 17 vuoden ajan lainvoimaisesti virheellisin pakkotoimenpitein ensin tuhonneet menestyneen 20 kokopäiväistä ihmistä työllistävän yritystoiminnan ja sitten ryöstäneet ilman kirjanpitomerkintöjä yli 1,2 Mmk:n vaihto-omaisuuden, väärennyttäneet arvokiinteistön kauppakirjan ”28.02.2003” -päivämäärämerkinnän tekemällä ulosottotoimenpiteitä Verohallinnon 17.3.2003 täytäntöönpanokieltopäätöksen jälkeen ja aiheuttaneet oikaisua hakevalle yrittäjälle perusteettoman vankeusrangaistuksen ja elinkautisen velkavankeuden. Näin toimii Suomen läpikorruptoituneen ulosoton päällikkö.

ULOSOTTOMIES AJOI VIIDEN (5) TUNNIN AJOMATKAN HÄIRIKÖIMÄÄN VAALITILAISUUTTA

 • 1990-luvun pankkilaman yhteydessä poistettu velkojan rikoslainsäädäntö ja tilalle otettu tsaarinaikainen 1868 vuoden yksipuolinen velkomislainsäädäntö – TROIJAN HEVONEN – on ulosottoviraston käyttämä työkalu. Se tuo ulosottomiehille muhkeat lisäansiot.
 • Satu Taavitsainen on havainnut tämän vakavan epäkohdan.
 • Oliko Mikkelin vaalitilaisuutta häiriköivä ulosottomies tarkoituksella estämässä virkamiesten harmaan talouden apparaatin paljastamista, jotta bonusvirta, ei ehtyisi eikä olisi vaaraa joutua oikeisiin töihin ja menettää ehkä kymppitonnin kuukausiansiot?
 • Saiko häiriköinyt ulosottomies lisäkorvauksena lisäksi ajokilometri- ja päivärahakorvaukset Mikkelin matkastaan lakeja noudattavien veronmaksajien varoista?

NÄIN TOIMII SUOMEN VIRANOMAISKORRUPTIO, JOKA ON MAAN TAPA!

 

Kategoriat: Yleinen