Ulosoton asiakasmäärät ja perintätulot kasvoivat viime vuonna, kertoo Valtakunnanvoudinvirasto. Perintätulos oli nyt kaikkien aikojen korkein.

Ulosottoon saapui vuonna 2018 noin 3,4 miljoonaa asiaa, mikä on noin 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Eri velallisia ulosotossa oli vuonna 2018 noin 577 000, missä on lisäystä edellisvuoteen 3,4 prosenttia.

Ulosoton perintätulos kasvoi vuodesta 2017 lähes viisi prosenttia ollen nyt yli 1,1 miljardia euroa. Valtakunnanvoudinviraston raportin mukaan perintätulos oli nyt kaikkien aikojen korkein. Vuosi 2018 oli seitsemäs peräkkäinen vuosi, jolloin perintätulos ylitti miljardi euroa.

Perintätulos kuvaa rahamäärää, jonka ulosottovirastot ovat saaneet tilitettyä velkojille vuoden aikana.

Velallisista valtaosa, noin 519 000 velallista, oli luonnollisia henkilöitä, ja yrityksiä ja yhteisöjä noin 58 000. Luonnollisten henkilövelallisten määrä kasvoi viime vuonna 3,5 prosenttia, oikeushenkilövelallisten määrä puolestaan 2,5 prosenttia.

Yksityisoikeudellisten saatavien osuus ulosottoasioista on kasvanut selkeästi, valtakunnanvouti huomauttaa.

”Tämä johtuu kulutusluottojen ja pikalainojen yleistymisestä, mikä näkyy myös käräjäoikeuksissa riidattomien velkomusasioiden määrän jyrkkänä kasvuna.  Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt ovat lisääntyneet”, arvioi valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Yksityisoikeudellisia asioita ovat esimerkiksi pankkilainat ja luotot. Niihin liittyviä ulosottoasioita tuli nyt vireille 1 033 255 tapausta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 960 377 kappaletta. Kasvua on lähes kahdeksan prosenttia, kun vireille tulleiden asioiden kokonaismäärässä kasvua on reilut kaksi prosenttia.

Ulosottoon vireille tulleista asioista noin 32 prosenttia kuului ns. muihin julkisoikeudellisiin asioihin, joita ovat esimerkiksi vakuutusmaksut tai erilaiset kuntien ja muiden julkisyhteisöiden saatavat, kuten sairaanhoito- ja päivähoitomaksut. Seuraavaksi suurimmat asialajit ovat yksityisoikeudelliset asiat sekä veroasiat. Nämä kolme asialajia kattoivat vireille tulleista asioista yli 86 prosenttia.

Viraston mukaan työllisyys on kohentunut jo parin viime vuoden ajan, mutta velallismäärä on kuitenkin pysynyt korkeana. Entistä useamman kohdalla työllistyminen voi kuitenkin helpottaa veloista selviytymistä, virasto uskoo.

Tässä Uusi Suomen uutislinkki:

http://a.msn.com/01/fi-fi/BBV5Gkn?ocid=se

Kategoriat: Yleinen