Kirjoittanut Juha Kreus 20.2.2017

Velallisen tulee tarkoin harkita kaikkia toimiaan varallisuutensa suhteen. Ohessa liitteenä sivu, jossa on ytimekkäästi koottu yhteen velallisen rikokset. Erityisesti kannattaa lukea lopussa olevat oikeustapaukset.

Velallisen kannattaa muistaa pääsääntönä omaisuudestaan ja veloistaan se, että hänen omaisuutensa ei olekaan enää yksinomaan hänen määräysvallassaan vaan velkojilla on siihen myös oikeus. Tätä velkojien oikeutta suojataan erilaisin velallisen epärehellisyyttä sääntelevin keinoin.

Eli velallisella on hallussaan velkojille kuuluvaa omaisuutta, joka voidaan ulosmittauksella siirtää velkojalle.

Ulosmittauksen pääperiaate on se, että koko velallisen omaisuus kuuluu velkojille (velkapääoman osalta) ja kaiken sellaisen voi ulosmitata, jota ei erikseen ole kielletty (ns. ulosmittauskiellot).

Kaikki sellaiset toimet ovat laittomia, jotka heikentävät velkojan oikeutta saada omansa. Velallinen on siis hyvin ahtaan puun ja kuoren välissä. Puuna on oma selviäminen ja kuorena velkojien saatavat ja oikeudet. Ulosotto on tikka, joka nokkii puuta ja vie madotkin koloistaan.

Velkojan rikokset ovat puolestaan mm. kavalluksia ja petoksia eli ei velkojakaan ole suojassa epärehellisyydeltä.

Linkki tarkempaan aineistoon.

Kategoriat: Yleinen