Velallisten Tuki ry:n autokulkue liikkui klo 10:00 – 15:00 Helsingin keskustassa.

Eduskunnan edustajana Havis Amandalle tuli mm. Perussuomalaisten ihmisoikeuksia kunnioittava kansanedustaja Mika Niikko.

Katso tästä noin klo 10:00 Kansalaistorilta alkanut striimaus

Katso tästä noin klo 12:00 Havis Amandalla aloitettu striimaus

Suomi 2019 

 • Ei ole oikeusvaltio, vaan Potemkinin kulissi siitä
 • Kleptokraattinen hallinto
 • Politisoitunut oikeuslaitos
 • Vääriä talousrikostuomioita ei pureta
 • Suomi ei noudata KP-sopimusta (Convention of Human Rights)
 • 1990-luvulta yli 10 000 yrittäjien itsemurhaa velkavankeustaistelussa
 • Ulosotossa 2016 veroja 800 milj euroa
 • Ulosotossa 2018 veroja 2,3 miljardia euroa!
 • 50.000 yritystä, noin 20% konkurssivaarassa
 • Yli puolet yrityksistä ei investoi lainkaan
 • Väestö: 5,5 miljoonaa suomalaista
 • 600 000 työtöntä sosiaalitukien varassa
 • 580 000 ulosotossa, 26% työikäisistä
 • 400 000 perintäyhtiöiden perittävinä
 • 500 000 eläkeläistä köyhyysloukussa
 • 150 000 lasta elää köyhyydessä
 • 700 000 kansalaista syö mielialalääkkeitä
 • Nuori akateeminen väestö muuttaa ulkomaille
 • Suomi tarvitsee Euroopan neuvoston puolueettoman ja riippumattoman komission apua

The facts of Finland in the year 2019 (in English)

 • Only a Potemkin Scene of a State with Law and Justice
 • Kleptocratic and corrupted administration
 • Political Court System
 • False financial crime convictions are not canceled
 • More than 10 000 suicides since 1990`s  due to illegal debt collection enforcement of banks and tailormade court system
 • The Conviction of Human Rights is not respected and followed
 • 800 Millions € the amount of taxes in Enforcement in 2016
 • 2,3 Billions € the amount of taxes in Enforcement in 2018!
 • 50.000 private enterprises (20 %) in the zone of bankruptcy
 • A majority of the enterprises are not doing any investments
 • Total population of the country: 5,5 Millions
 • 600.000 unemployed people are living under social welfare
 • 580.000 employed people are in Enforcement, 26 % of all employed
 • 400.000 people customers of debt collection companies
 • 500.000 pensioned people are living in poverty conditions 150.000 children are living in poverty condition
 • 700.000 Finns are daily eating mental mood medicines
 • Young educated academic population is moving abroad for a better future
 • Finland immediately needs a research group from the Councilof Europe for the kleptocracy

Velallisten Tuki ry:n tavoite on parantaa 1990-luvun pankkien ja viranomaismielivallan sekä verohallinnon, ulosoton uhrien ja perintäyhtiöitten velkaorjien asemaa.

ULOSOTTOON SIIRRETYT VEROT KOLMINKERTAISTUIVAT 2016-2018 AIKANA

 • merkittävän 2016-2018 noususuhdanteen aikana ulosottoon siirretyt verot kasvoivat 800 M eurosta 2,3 Mrd euroon!
 • Hallituksen verot eivät ohjaudu vanhusten- ja terveydenhoitoon, vaan kleptokratiasta vaurastuvien vero- ja ulosottoviraston virkamiesten tilipusseihin hallinnon rakenteellisen korruption seurauksena.

VEROHALLINNON GENTAX JÄRJESTELMÄN SISÄÄNAJO-ONGELMAT OVAT TAUSTALLA

VEROHALLINNON VALVONTAJOHTAJA PIISKAA VEROTARKASTAJIA JÄLKIVEROTUSESITYKSIIN

”Verohallinnossa vallitsee juuri nyt pelon ilmapiiri, eikä juuri kukaan uskalla hallinnon sisällä vastustaa johtajien ties miten päättömiä ehdotuksia. Ns. vastarannan kiisket on tehokkaasti eliminoitu viime vuosien organisaatiouudistuksissa. Asia on kuitenkin mielestäni niin vakava, että toivon tämän johtavan ainakin jonkinlaiseen julkiseen keskusteluun verotarkastusten tavoitteista ja niihin käytettävistä keinoista.”, kirjoittaa Verohallinnon valvontajohtajan alaisuudessa ja määräysvallassa työskentelevä verotarkastaja.

Lue tästä anonyymin verotarkastajan 27.4.2018 paljastus

Verohallinnon GenTax järjestelmä yhdistettynä ulosottoviraston tulospalkkaisten virkamiesten mielivaltaiseen menettelyyn ovat aiheuttaneet Suomen kansantalouden katastrofaalisen tilanteen, jossa Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan 50.000 yritystä on välittömässä konkurssivaarassa.

Verohallinto ja ulosottovirasto soveltavat verotarkastuskertomuksia ja jälkiverotusesityksiä (veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi) summaarisina velkomisperusteina, vaikka veroprosessit ovat muutoksenhakuvaiheessa täysin keskeneräisiä.

SALATTU KLEPTOKRAATTINEN VEROHALLINNON JA ULOSOTTOVIRASTON TOIMINTAMALLI

Ulosottovirasto ryöstää yritysten ja yrittäjien omaisuuden. Yritys pakotetaan lopettamaan liiketoiminta, kun ulosottomies tyhjentää yrityksen pankkitilin ja tuhoaa yrittäjäperheen toimeentulon!

Lainvoimaista, lopullista veropäätöstä ei ole olemassa! Velkomisperusteena on ainoastaan tulos/pisteytyspalkkaisten, Verohallinnon valvontajohtajan alaisuudessa toimivien verotarkastajien jälkiverotus/veronkorotusesitys, joka pääsääntöisesti perustuu mielivaltaisesti toteutettuun verotarkastusprosessiin.

Verohallinto- ja hallinto-oikeudet sallivat muutoksenhakuvaiheessa olevien verojen ulosmittaukset täytäntöönpanokieltopäätöksistä huolimatta.

ULOSOTTOVIRASTO TOIMII INKVISIITTORINA JA PK-YRITYSTOIMINNAN TUHOAJANA

 • Kleptokratia toimii viranomaisten ja kansanedustajien valvonnassa ja köyhdyttää ahdingossa eläviä suomalaisia!

Tulospalkkaiset vero- ja ulosottomiehet kartuttavat tilipussejaan tyytyväisinä.

He ryöstävät yrittäjien omaisuuksia summaarisin perustein ja tuhoavat pysyvästi heiveröistä Suomen pk-yrityssektoria, vaikka lainvoimaista verotuspäätöstä ei ole olemassa, kun riitautettu verotusprosessi on kesken.

Tavataan ja keskustellaan aiheesta keskiviikkona 12.6.2019 klo 12:00 – 14:30 Havis Amandalla!

TERVETULOA!

Kategoriat: Yleinen