Pk-yrittäjä Erkki Ahon oikeustaistelussa on tapahtunut suunnanmuutos: Oulun käräjäoikeus on muuttanut jutun rikosjutuksi!

Asiasisältöön on otettu mahdolliset vakavat oikeusloukkaukset ja väärinkäytökset.

Aho vaatii käräjäoikeutta hankkimaan itselleen oikeusavustajan, kun paikalliset Asianajajaliittoon kuuluvat ja luvanvaraiset oikeusavustajalakimiehet eivät suostu Ahon puolustajiksi oikeuslaitoksen asiamiestuloautomaatin hyödyntäjinä. Nämä lakimiehet eivät halua asettua ihmisoikeusloukatun Ahon puolustajiksi. Ahon tilanne on monimutkainen.

Vastaavaan tilanteeseen joutuneita ex-yrittäjiä on kymmenittäin Suomessa.

 • Maallikkoasiamieskäytäntö on palautettava!
 • Nykykäytäntö alkoi presidentti Tarja Halosen maallikkoasiamieskieltolaista, joka tehtiin osana 1992 ns. Koiviston konklaavi-suunnitelma.
 • Epäoikeudenmukainen lakimuutos on mahdollistanut pk-yrittäjien omaisuuksien ryöstön kansantalouden selkärangan tuhoamistoimet, josta Erkki Aho on konkreettinen esimerkki:

  Torstai 16. huhtikuuta 2020

  TO 16.04.2020 Pyydän käräjäoikeutta määräämään minulle asianajajan

  Oulun käräjäoikeus
  käräjätuomari Sari Morko
  Asia R20/925
  Pyydän Oulun käräjäoikeutta määräämään minulle asianajajan ja tarvittaessa jatkamaan haastehakemuksen täydennyksen aikarajaa jos asianajaja näkee sen tarpeelliseksi. Oikeudenkäynti ei saa jäädä kiinni muodollisuuksista eli mahdollisista haastehakemuksen puutteista.
  Oikeudenkäynnin tulee olla oikeudenmukainen. Koska minulla lain mukainen oikeus saada oikeusapua niin pyydän Oulun käräjäoikeutta määräämään minulle asianajajan. En ole saanut asianajajaa hankittua runsaista yrityksistä huolimatta ja lähialueen oikeusaputoimistot ovat kieltäytyneet antamasta oikeusapua minulle. Olen hakenut oikeusapua Ruotsistakin mutta silloin Ylivieskan oikeusaputoimisto esti oikeusavun saannin. Minulla on ollut kalajokinen asianjaja, joka petti luottamukseni tekemällä salaa minulta vääränlaisen purkuhakemuksen korkeimmalle oikeudelle.
  Minä haluan oikeuden päätöksen siitä, että kaikki minun ulosotossa olleet saatavat ja olevat saatavat ovat syntyneet rikosten avulla. Siksi ne ovat perintäkelvottomia. Olen tehnyt seikkaperäisen selostuksen asioista todistusaineistoineen, jonka oikeustieteeen tohtori on tarkastanut. Minä korostan sitä, että haluan vain oikeutta itselleni ja se merkitsee sitä, että käräjäoikeus keskeyttää ulosoton oikeudenkäynnin ajaksi ja käräjäoikeus määrää ulosottoviranomaiset palauttamaan kaikki ulosotossa olleet ja olevat saatavat takaisin minule 30.6.1996 – tähän päivään saakka 7 %:n korolla korkoa korolle menetelmällä kahden viikon kuluessa oikeuden päätöksestä. Käräjäoikeuden on velvoitettava Suomen valtio korvaamaan minulle kaikki aiheuttamansa taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Korvausmäärät sovitaan Erkki Ahon ja Suomen valtion kesken neuvotteluissa. Päätöksen tulee olla sellainen että sillä asianjajani velvoitetaan hakemaan tuomionpurkuja korkeimmalta oikeudelta.
  Minä en halua syyllistää ketään, koska se on yhteiskunnan muiden viranomaisten tehtävä. Kuitenkin olen joutunut haastamaan asiassa oikeuteen ulosottoviranomaiset jotka tietoisesti perivät minulta rikoksilla aikaan saatuja saatavia jotka he tietävät perintäkelvottomiksi. En vaadi ulosottoviranomaisille rangaistusta vaikka heitä on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 10 §:n ja 11 §:n vastaisesta toiminnasta ja kidutuksesta ja muista ihmisoikeusrikoksista.
  Minä haluan asianajajan jolle annan vain kohdennetun asianajovaltakirjan, koska asiani on laaja ja todistusaineisto on aukoton. En halua, että oikeusjutusta tulee laajaa ja yhteiskunnnan varoja kuluttavaa. Olen 70-vuotias.
  Todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa:
  KE 08.04.2020 Kirjaani on vielä myynnissä Kalajoen kirjakaupassa
  Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohde
  SSP-sopimus
  Koiviston konklaavi ja muut salatut sopimukset
  Koiviston konklaavi
  Isänmaan Mies Jorma Jaakkola esittää faktat 1990-luvun laman lainvastaisista menettelyistä
  Miten Suomi pelastetaan
  Ensi sijainen tavoitteeni on saada sovinto Suomen valtion ja valtion viranomaisten kanssa jotta asia voidaan sopia vahingonkorvaukista kuukauden kuluessa oikeuden päätöksestä ja lisäksi tavoitteenani on se, että korkein oikeus purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden päätökset mahdollisimman pian. Tuomion purut on helpompi saada jos asia on käsitelty käräjäoikeudessa. Koska tunnen asiani erittäin perusteellisesti niin haluan olla itse henkilökohtaisesti oikeudenistunnossa varmistamassa että oikeus toteutuu.
  Kalajoki 16.04.2020
  Erkki Aho

 

Kategoriat: Yleinen