Alfa-TV 20.10.2020: Hannu Krogerus Isäntänä Tapani Ruokanen
Laamanni Hannu Krogerus kertoo EU-tuomioistuimeen käsiteltäväksi saatetun 25.000 henkilöä työllistäneen Elcotec SE:n konkurssiin liittyvistä vakavista menettelyvirheistä.
Krogeruksen mukaan Suomi ja Luxemburg ovat rikkoneet oikeusvaltioperiaatetta Elcotec SE:n konkurssimenettelyissä.
Lopputuloksena Suomesta ja koko Euroopasta hävisi elektroniikkateollisuus.
Pankkien rooli ns. likaisen työn tekijänä yhdistettynä Luxemburgin 1800-luvun aikaiseen konkurssilaisäädäntöön ja -menettelylyihin saa Krogerukselta osakseen ankaraa arvostelua.
1990-luvun talouslaman yhteydessä pankkien mielivaltaisten menettelyjen seurauksena alkoi kukoistavan pk-yrityssektorin ja yrittäjien perheiden systemaattinen tuhoamisprosessi.
Mielenkiintoista on nähdä, miten EU-tuomioistuin suhtautuu Krogeruksen esittämiin näkemyksiin.
Näyttää siltä, että Suomi ja Luxemburg ovat menetelleet oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti Elcote SE:n konkurssimenettelyn yhteydessä.
Kategoriat: Yleinen