Erittäin kiireellinen Velallisten Tuki ry:n ja Suomen pk-yrittäjien toimenpidepyyntö luovutettiin pääministeri Antti Rinteelle ke 7.8.2019 klo 15:30 Mäntsälän kirjastossa

 • Uusi Suomi julkaisi 7.8.2019 klo 13:39 artikkelin, jossa pääministeri Rinne kertoi havainneensa viime vuosina ”muun muassa puolustusministeriössä, mutta myös muissa ministeriöissä tilanteita, joissa se poliittinen päätöksenteko, mikä asioihin on kohdistunut, ei olekaan viime kädessä ohjannut sitä virkamiestoimintaa. Tässä linkki artikkeliin

 • Hieman myöhemmin pääministeri Rinteelle samana päivänä Mäntsälän kirjastossa luovutettu aineisto sisälsi edellisen hallituksen oikeusministeri Antti Häkkäselle 19.2.2019 Kokemäellä Katso tästä sekä pääministeri Juha Sipilälle 12.4.2019 Tikkurilassa Katso tästä luovutetun aineiston siksi, ettei edellinen hallitus tehnyt mitään parannustoimenpiteitä, joten vero- ja ulosottoviraston mielivalta jatkuu.
 • Tulos- ja tavoitepalkkaisten ulosottomiesten kynsiin viranomaiskorruption mielivallan kohteina joutuneita pitkäaikaisulosottovelallisia puolustanut SDP:n ex-kansanedustaja Satu Taavitsainen aloitti Eduskunnassa Velallisten Tuki ry:n kanssa yhteydenpidon, johon toivottiin pääministeriltä jatkoa siksi, että jopa tietoisia lainvastaisuuksia yrittäjiä kohtaan tekevien vero- ja ulosottomiesten menettelyt on saatava loppumaan.
 • Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies, VTT (kansantaloustiede) Pekka Tiainen esittää otsikolla ”Oikeusvaltion pimeä puoli” faktaa vallitsevasta vuonna 2018 jo lähes 600.000 suomalaista koskettavasta ulosottovelallisten tilanteesta seuraavasti.
 • Velallisten Tuki ry esitti tiivistetysti vaatimukset pääministeri Rinteen hallitukselle seuraavasti (katso tästä).
 • Pääministeri lupasi paneutua hänelle 7.8.2019 luovutettuun aineistoon sekä ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin. Pääministerin avustajan kanssa sovittiin yhteydenpidosta.
 • Vaadimme Teiltä sanojenne mittaisia tekoja seuraavin perustein”, kirjoitetaan pääministeri Antti Rinteelle luovutetussa aineistossa. Toivomme, että uusi pääministeri toimii kunniakkaammin, kuin edeltäjänsä, jotka keskittyivät viranomais- ja oikeuslaitoskorruption jatkettuun ylläpitämiseen.
 • Pääministerille esitettiin myös vakava oikeustieteellinen ja yleissivistävä epäkohta: Ranskalaisen 1600-luvun valituksen ajan kirjailija filosofi Charles-Louis de Secondatin, La Brèden ja Montesquieun paronin vallan kolmijako-opin perustana olevaa kirjaa ”Lakien henki” -teosta ei ”vieläkään” ole käännetty Suomen kielelle, kuten maailman muissa oikeusvaltioksi itseään kutsuvissa maissa on tehty. Vakava epäkohta tulisi oikeusvaltion nimissä korjata.
 • Suomalaisten oikeustieteilijöitten usein rajoittunut kielitaito ja selvästi 1980/90-lukujen vaihteen ”kotitekoisen laman” seurauksena politisoituneen Suomen oikeuslaitoksen yksipuolisesti valtiota ja pankkeja suosiva toiminta on erittäin vakava oikeusongelma.  Se aiheuttaa edelleen erityisesti pk-yrittäjille jatkuvia pankkien, vero- ja ulosottoviraston menettelyvirheistä johtuvia vaaratilanteita sekä ns. ikuisuusoikeusprosesseja, kuten ekonomi Jouko Raidan jo 17 vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt ja lukuisia jatkettuja viranomaismenettelyvirheitä sisältävä oikeusprosessi todistaa.
 • Näyttää valitettavasti siltä, että suomalaiset tuomarit eivät usein ymmärrä, mistä Montesquieun vallan kolmijako-opissa on kysymys.
 • Suomessa johtavat tuomarivirat jaetaan poliittisten ansioiden perusteella. Se on aiheuttanut maan oikeuslaitoksen rapautumisen ja poliittisen korruptoituneen ja todellisuudesta vieraantuneen valtaeliitin syntymisen. Suomessa tehdään epäoikeudenmukaisia, tulospalkkaisten virkamiesten ennalta päättämiä tuomioita.
 • Vuonna 1992 Suomen lainsäädännöstä poistettiin velkojan rikos ja tilalle tuotiin tsaarinaikainen 1868 lainsäädäntö. Ks. Liisa Mariaporin 14.2.2019 Eduskunnan esitys
 • Velallisten Tuki ry toivoo pääministeri Rinteeltä pikaisia toimenpiteitä: ”Erityisesti tulospalkkaiset vero- ja ulosottoviraston virkamiesten mielivaltaiset ja kansantalouden pysyviä rakenteita pysyvästi tuhoavat yrittäjien omaisuuksien pakkomyyntimenettelyt on välittömästi pysäytettävä, kunnes menettelyvirheitä sisältävät tuomioistuinten päätökset on oikaistu ja jopa törkeisiin valta-aseman väärinkäytöksiin syyllistyneet virkamiehet on saatettu vastuuseen yrittäjille aiheutetuista vahingoista.

Kansilehti

Allekirjoitettu kirje

Liite 1: Sosiaalityöntekijän 24.5.2019 Hgin ulosottoviraston johdolle lähetetty lausunto

Liite 2: Sosiaalityöntekijän 19.7.2019 oikeuskanslerille  ja oikeusasiamiehelle lähetetty lausunto

”Arvoisa Pääministeri Antti Rinne,

Kunnioittavimmin lähestymme Teitä Velallisten Tuki ry:n nimissä sekä kansalaisina, jotka eivät ole saaneet oikeutta, vaan sen sijaan osakseen korruptoituneiden tulospalkkaisten viranomaisten, pankin sekä oikeuslaitoksen mielivaltaisia menettelyjä 1990-luvun alussa alkaneiden ja edelleen jatkuvien menettelyvirheitten seurauksena.

Olette näkyvästi todistelleet Suomen oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta myös kansainvälisesti.

Lähestymme Teitä yli miljoonaa ulosoton ja oikeuslaitoksen uhrien ja mielivaltaisten päätöksistä kärsineiden suomalaisten edustajina vaatien Perustuslain ja Europan ihmisoikeussopimuksen noudattamista myös Suomessa.

Edellisen hallituksen pää- ja oikeusministereille annetut toimenpidepyynnöt eivät ole johtaneet mihinkään. Vaadimme Teiltä sanojenne mittaisia tekoja seuraavin perustein. 

Velallisten Tuki ry:n delegaatio hallituksen jäsen Sari Laineen johdolla yrittäjäjäsenien ekonomi Jouko Raidan, pesulayrittäjä Riitta Vanhala-Kukkosen kanssa luovutamme Teille  tänään Mäntsälän kirjastossa seuraavat edellisen hallituksen oikeusministerin Antti Häkkäselle Kokemäellä 19.2.2019 luovutetun selvitys- ja toimenpidepyynnön sekä pääministeri Juha Sipilälle 12.4.2019 kiireellisen toimenpidepyynnön tiedoksenne.

Esitämme Teille erittäin kiireellisen vaatimuksen ns. Norjan mallin mukaisen totuusfoorumin perustamisesta Suomeen välittömästi siksi, että Suomen oikeuslaitos on politisoitunut ja sen seurauksena toistaiseksi pahasti etääntynyt Montesquieun kolmijako-opin periaatteista oikeuslaitoksen ja viranomaiskorruption seurauksena.

Erityisesti tulospalkkaiset vero- ja ulosottoviraston virkamiesten mielivaltaiset ja kansantalouden pysyviä rakenteita pysyvästi tuhoavat yrittäjien omaisuuksien pakkomyyntimenettelyt on välittömästi pysäytettävä, kunnes menettelyvirheitä sisältävät tuomioistuinten päätökset on oikaistu ja jopa törkeisiin valta-aseman väärinkäytöksiin syyllistyneet virkamiehet on saatettu vastuuseen yrittäjille aiheutetuista vahingoista.

Liitämme oheen Sipoon kokeneen sosiaalityöntekijän 24.5 ja 19.7.2019 päivätyt lausunnot siksi, että ymmärtäisitte maassa vallitsevan jopa sekasortoisen oikeuslaitoksen tilan vakavuuden sekä korruptoituneen ja epäjohdonmukaisesti toimivan oikeusjärjestelmän aiheuttamat perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen vastaiset menettelyt.

Mäntsälän kirjastossa 7. päivänä elokuuta 2019

Velallisten Tuki Ry:n ja jäseninä erittäin kiireellisen pyynnön allekirjoittajina

Sari Laine, Hallituksen jäsen

Riitta Vanhala-Kukkonen, Jäsen, Yrittäjä, Oikeusmurhan uhri

Jouko Raita, Jäsen, Yrittäjä, Oikeusmurhan uhri                   

Liitteet: Sipoon sosiaalityöntekijän 24.5 ja 19.7.2019 lausunnot, 4 sivua ja 2 liitettä”

Pääministeri Antti Rinteelle luovutettiin lisäksi pesulayrittäjä Riitta Vanhala-Kukkoseen kohdistettujen vero- ja ulosottoviraston jatkettujen menettelyvirheitten erittäin kiireellistä korjaamista edellyttävä vaatimus.

Kategoriat: Yleinen