Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös ja verotarkastajan verokonsultti Liisa Mariaporille ja OTT Janne Kuuselalle huhtikuussa 2018 lähettämä ilmiantokirje todistavat, että Verohallinnon jopa Perustuslain vastaiset menettelytavat ja GenTax-järjestelmä levittävät pk-yrityssektoriin turvattomuutta ja tuhoavat kansantaloutemme perusrakenteita.

Lue tästä verotarkastajan 27.4.2018 paljastus Verohallinnon epämääräisistä toimista

Asiasta tehtiin myös MOT-ohjelma, jossa olivat mukana Peter Fryckman ja Jouko Raita.

https://areena.yle.fi/1-4303243

Verokonsultti Liisa Mariapori on tehnyt asiasta kantelun siksi, että GenTax-järjestelmää ei avata yrittäjien käyttöön. Kantelu ei tuottanut tulosta!

Apulaisoikeusasiamies oli ymmärtävinään kantelun siten, että Mariapori olisi pyytänyt kaikkien verovelvollisten tietoja asiassa, kun hän ainoastaan pyysi selvitystä miten GenTax -järjestelmä toimii. Toisin sanoen mitä aineistoa sinne on syötetty tai ei ole syötetty.

Tällä hetkellä kukaan Verohallinnon ulkopuolella ei tiedä GenTax-järjestelmän toimintaperiaatetta, kun sitä ei ole avattu läpinäkyvän ja ennakoitavan verotuksen mahdollistamiseksi.

Verohallinnon pääjohtaja tunnustaa, että laittomia päätöksiä on tehty 112.000 kappaletta.

Eikö näiden yritysten pitäisi tehdä vahingonkorvausvaatimus Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikuran toimista, koska hän on tiennyt koko ajan, että järjestelmä ei toimi ja että se ei perustu Suomen verolainsäädäntöön?

Onko kyseessä mahdollisesti jopa törkeä virka-aseman väärinkäyttö ja tahallinen pk-yrityssektoriin ja yrittäjien perheisiin kohdistunut vahingonteko?

MIKSI SUOMEN YRITTÄJÄT RY, JONKA PITÄISI OLLA YRITTÄJIEN ETUJÄRJESTÖ, EI TEE JULKISIA TOIMENPITEITÄ YRITTÄJIIN KOHDISTUNEEN ONGELMAN RATKAISEMISEKSI?

GenTax-Järjestelmän ongelmat ja Verohallinnon pääjohtajan Markku Heikuran vastaus niihin 27.11.2019

HS 27.11.2019 : Liisa Mariapori kommenttipuheenvuoro

GenTax-järjestelmä yllättänyt pääjohtaja Markku Heikuran?

 Verohallinnon GenTax tietojärjestelmäuudistuksen ongelmat ovat antaneet aihetta uutisoinneille jo pidemmän aikaa. Koko projektin alku tuntui kansalaisen kannalta ihmeelliseltä, kun Verohallinto hyväksyi pienen Nortal konsernin 226 miljoonan euron tarjouksen, hyläten samalla kansainvälisesti tietotekniikan edelläkävijänä koko atk/it-järjestelmäkehityshistorian toimineen IBM:n yli 80 miljoonaa euroa halvemman tarjouksen ”pitäen sitä epäuskottavana” (uutisoitu mm. tivissä 18.3.2014).

Lue tästä Markkinaoikeuden päätös MAO:165:14 – Markkinaoikeus IBM Gentax

Verohallinnon pääjohtajan Markku Heikuran ”yllättyneisyys” (HS 27.11.2019)  tietojärjestelmän lainvastaisuudesta on myös todella yllättävää. Asiasta on käsitykseni mukaan huomautettu useasti ja asia on varsin yksiselitteisesti todettu  mm. Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa puoli vuotta sitten (VTV 27.5.2019). Kansalaisena täytyy ihmetellä, että ensin tietoisesti luodaan laiton rakenne ja käytäntö ja sitten vaaditaan sen laittoman rakenteen ja käytännön laillistamista. Heikura vielä ihmettelee, miksei jo alunperin laittomaksi rakennettua järjestelmää laillisteta, vaikka sitä on pyydetty ”kymmenkunta kertaa”.

Eikö pääjohtaja siis tiedä, että Perustuslakimme mukaan verotuksen tulee perustua lakiin?

Perustuslakivaliokunta ja Eduskunnan oikeusasiamieskin vaativat Verohallintoa noudattamaan Perustuslakia. Mitään ei tapahdu. GenTax-järjestelmän  automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä Perustuslain vaatimuksia, vahvistavat Perustuslakivaliokunta ja apulaisoikeusasiamies 26.11.2019 yhdessä. Lue tästä

 Apulaisoikeusasiamies moitti 26.11. julkistetussa ratkaisussaan myös sitä, ettei Verohallinto ole julkistanut tietoja millaisilla perusteilla tietojärjestelmä GenTax tekee viranomaispäätöksensä. GenTaxin sisälle on rakennettu raja-arvoja, joiden perusteella tietojärjestelmä jakelee veromätkyjä täysin reaalimaailmasta irrallisena, eli jos jokin asia sattuu poikkeamaan tietojärjestelmä GenTaxiin syötetyistä tiedoista verovelvollinen on pulassa tai jopa tuplapulassa. Yritystoiminnassa esim. myyntikate saattaa erilaisissa tilanteissa heitellä. Tämä heittely voi johtua esim. osto- ja myyntihintojen muutoksista, varaston normaalista jaksottaisesta hävikistä tai monesta muusta eri syystä. Tällaisen tilanteen kohdatessa yritys on edellä mainitussa tuplapulassa. Liiketoiminnan kannattavuuden heikkeneminen aiheuttaa yhtiölle ongelmia ja samaan aikaan GenTax ei usko kannattavuuden heikkenemiseen, jolloin se arvioverottaa täysin mielivaltaisesti ja kun myöskään oikaisulautakunta, hallinto-oikeudet tai korkein hallinto-oikeus ei pääse sisälle GenTax järjestelmään asiakkaasta puhumattakaan, niin arvioverotukset eivät eri oikeusasteissa muutu. GenTax- järjestelmän maksuunpanoja on siis mahdoton kumota, jolloin myöskään verovelvollisen oikeusturva ei missään tapauksessa toteudu. Automaattisia arvioveropäätöksiä tehdään vuodessa 112.000 kappaletta.

Katso tästä Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen GenTax-ratkaisu 2019-11-20

Oma lukunsa on sitten GenTaxissa olevat sisäänrakennetut asiakkaiden profiloinnit. Tuskin kukaan Verohallinnon ulkopuolella voi tietää, millä perusteella Verohallinto profiloi kansalaisia ja yrityksiä. Tuntuu uskomattomalta, että tämä käytäntö olisi EU:n tietosuoja-asetuksen tai minkään muunkaan lainsäädännön mukaista.

Onko siis näiden Verohallinnon tekemien laittomuuksien seurauksena 112.000 yrittäjää joutunut konkurssiin tai muutoin lopettamaan toimintansa?

Eikö nyt olisi revanssin paikka?

Liisa Mariapori, Verokonsultti

Kategoriat: Yleinen